bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Uchwały > sesja 12 strona główna 

sesja 12
 
 Uchwała Nr XII/64/07 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Mszczonowa"
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:38:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała nr XII/65/07 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umów najmu lokali użytkowych
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:39:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała nr XII/66/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Bronisławów, Marianka, Władysławów i Pieńki Strzyże
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:41:36, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XII/67/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Kowiesy, Kowiesowo
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:42:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XII/68/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Ciemno Gnojna i Kaczków
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:43:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XII/69/07 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujacego fragment miejscowości Sosnowica
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:44:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XII/70/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej działkę nr ewid 1634/13 w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:46:14, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XII/71/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowosci Czekaj oraz Marków Towarzystwo
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:47:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XII/72/07 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowosci Badowo Dańki
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:49:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: KIerownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XII/73/07 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wymysłów
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:50:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XII/74/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi Zbiroża
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:51:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XII/75/07 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds Referendum Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:52:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Uchwała nr XII/76/07 zmieniająća uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:53:13, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl