bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Uchwały > sesja 11 strona główna 

sesja 11
 
 Uchwała Nr XI/55/07 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds Referendum Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:16:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała nr XI/56/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:43:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XI/57/07 w sprawie nadania nazy ulicom we wsi Sosnowica
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:44:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XI/58/07 w sprawie ustalenia wysokosci najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:45:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Uchwała Nr XI/59/07 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:46:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała nr XI/60/07 w sprawie uchylenia uchwały
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:47:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XI/61/07 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:48:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XI/62/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 12:49:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl