bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Uchwały > sesja 13 strona główna 

sesja 13
 
 Uchwała Nr XIII/77/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Małachowszczyzna, Olszewek, Pawłowice
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 11:30:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/78/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Grabce Józefpolskie
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 11:31:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/79/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Suszeniec i Edwardowo
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 11:32:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/80/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 11:34:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/81/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 11:35:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/82/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:18:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/83/07 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:19:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału G
 
 Uchwała Nr XIII/84/07 w sprawie skargi Pana Tadeusza Staszewskiego na działanie Burmistrza Miasta
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:20:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIII/85/07 w sprawie przystąpienia Gminy Mszczonów do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:21:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIII/86/07 w sprawie powołania Zespołu do wyrażenia opinii o kandydatach na ławników
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:22:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIII/87/07 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika USC
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:23:40, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIII/88/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika USC
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:24:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIII/89/07 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Mszczonowa"
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:24:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Uchwała Nr XIII/90/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 12:25:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl