bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Uchwały > sesja 15 strona główna 

sesja 15
 
 Uchwała nr XV/118/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej część działki nr ewid. 1605/4 w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:12:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/119/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki i fragment miejscowości Badowo Mściska
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:13:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/120/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków Towarzystwo
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:15:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/121/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba oraz fragment miejscowości Powązki
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:16:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/122/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:17:21, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/123/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo i fragment miejscowości Lublinów
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:18:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/124/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Osuchów
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:19:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/125/07 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:28:22 Informację zaktualizowano 2007-11-20 10:11:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/126/07 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonów na lata 2007-2015
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:42:48 Informację zaktualizowano 2007-11-20 10:20:40, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XV/127/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:44:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/128/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:45:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XV/129/07 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Bronisławów, Marianka, Władysławów i Pieńki Strzyże
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:46:34, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/130/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Nosy Poniatki i Bronisławów Osuchowski
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:47:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XV/131/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Zbiroża
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:48:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/132/07 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Grabce Towarzystwo, Długowizna, Grabce Wręckie i Wólka Wręcka
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:49:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/133/07 w sprawie przydzielenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych składników majątkowych Gminy
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:50:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XV/134/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:51:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Uchwała Nr XV/135/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:52:13, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr XV/136/07 w sprawie opłaty od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:52:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XV/137/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:53:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr XV/138/07 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:54:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału G
 
 Uchwała nr XV/139/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:56:21, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału G
 
 Uchwała Nr XV/140/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:57:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału G
 
 Uchwała nr XV/141/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-20 09:58:41, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl