bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
Ogłoszenie 1 
 Sprzedaż działek w Badowo Dańkach
Data wprowadzenia informacji 2005-03-24 14:23:31, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 2 
 Sprzedaż działek we wsi Osuchów
Data wprowadzenia informacji 2005-03-24 14:25:41, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 3 
 Oddanie w użytkowanie wieczyste
Data wprowadzenia informacji 2005-03-24 14:28:24, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 4 
 Wyłożenie kart inwentaryzacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2005-04-26 09:25:28, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 5 
 Ogłoszenie o sprzedaży w drodze bezprzetargowej dz. nr ew. 11/2 położonej w Badowo-Mściskach
Data wprowadzenia informacji 2005-05-04 12:16:43, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 6 
 Sprzedaż działek w Badowo Dańkach
Data wprowadzenia informacji 2005-05-23 15:38:41, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 7 
 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia informacji 2005-07-05 11:28:39, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 8 
 Sprzedaż nieruchomości położonej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:09:30 Informację zaktualizowano 2005-08-22 08:54:52, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 9 
 Sprzedaż nieruchomości położonej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:13:11 Informację zaktualizowano 2005-08-22 08:56:31, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 10 
 Sprzedaż działek w Badowo Dańkach
Data wprowadzenia informacji 2005-08-29 15:18:34, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Przetarg 11 
 Odwołanie przetargu
Data wprowadzenia informacji 2005-09-16 14:51:02, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 12 
 Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dz. nr ew. 1636/7 w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2005-11-10 08:33:36, wprowadzający: Małgorzata Majchrzak
Ogłoszenie 13 
 Sprzedaż działki w przetargu ustnym ograniczonym.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-23 09:05:04, wprowadzający: Małgorzata Majchrzak
Ogłoszenie 1/2006 
 Wykasz lokali w Mszczonowie przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-03 14:16:20, wprowadzający: Małgorzata Majchrzak
Ogłoszenie 2/2006 
 Wykaz lokali w Mszczonowie przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-04 08:51:02 Informację zaktualizowano 2006-04-04 08:54:34, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 3/2006 
 Wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-12 11:01:58 Informację zaktualizowano 2006-04-12 12:22:26, wprowadzający: Artur Jankowski
ogłoszenie 4/2006 
 Wykaz lokali w Mszczonowie przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-20 14:55:03, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 5/2006 
 WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WSI BADOWO DAŃKI GM. MSZCZONÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-31 16:03:08 Informację zaktualizowano 2006-08-31 16:06:39, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 6/2006 
 Ogłoszenie o zamówieniu z wolnej ręki
Data wprowadzenia informacji 2006-09-18 15:28:17, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 7/2006 
 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Badowo Dańki gm. Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2006-09-29 14:09:11, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 8/2006 
 WYKAZ ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WSI OSUCHÓW GM. MSZCZONÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW.
Data wprowadzenia informacji 2006-10-23 15:50:42 Informację zaktualizowano 2006-10-23 15:52:34, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 9/2006 
 WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW.
Data wprowadzenia informacji 2006-10-27 14:58:42, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 10/2006 
 WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MSZCZONOWIE PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW.
Data wprowadzenia informacji 2006-10-27 14:59:18, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 1/2007 
 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Osuchów gm. Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-01-08 08:49:02 Informację zaktualizowano 2007-01-08 08:52:09, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 2/2007 
 WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WSI BADOWO DAŃKI GM. MSZCZONÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW
Data wprowadzenia informacji 2007-02-13 08:36:32, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 3/2007 
 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Mszczonowie, który stanowi własność Gminy Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-14 08:13:41, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 4/2007 
 WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WSI NOSY PONIATKI GM. MSZCZONÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 15:51:59, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 5/2007 
 WYKAZ ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MSZCZONOWIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW
Data wprowadzenia informacji 2007-03-07 16:38:24, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 6/2007 
 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Badowo Dańki gm. Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-03-12 15:57:23, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie - Załącznik do Zarządzenia nr
62/2007 Burmistrza Miasta Mszczonowa 
 Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2008r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-28 12:10:22 Informację zaktualizowano 2007-12-28 12:21:11, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie - Załącznik do Zarządzenia Nr
63/2007 Burmistrza Miasta Mszczonowa 
 Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2008r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania rekreacji ruchowej, którego przedmiotem jest następujące zadanie: krajoznawstwo i turystyka osób starszych w 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-28 12:23:08, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 1/2010 
 Konkurs na Brokera Ubezpieczeniowego
Data wprowadzenia informacji 2010-05-19 13:06:28, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Informacja o roztrzygnięciu konkursu na brokera ubezpieczeniowego
Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 08:17:39, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska

Zobacz:
   

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mszczonów o możliwości wynajęcia na okres 3 lat pomieszczeń dwóch barków zlokalizowanych w budynku kompleksu basenów termalnych przy ul. Warszawskiej 52 w Mszczonowie.

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl