bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Konkursy strona główna 

Konkursy
 
 ZARZĄDZENIE NR 80/2010 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2011r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, którego przedmiotem jest następujące zadanie: upowszechnianie rekreacji ruchowej w środowisku osób starszych w 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 09:03:30 Informację zaktualizowano 2010-12-13 09:08:09, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: OSiR
 
 ZARZĄDZENIE NR 81/2010 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach dofinansowania nauki pływania w 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 09:05:06 Informację zaktualizowano 2010-12-13 09:08:16, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: OSiR
 
 ZARZĄDZENIE NR 82/2010 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2011r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 09:05:52 Informację zaktualizowano 2010-12-13 09:08:23, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: OSiR
 
 ZARZĄDZENIE NR 83/2010 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach dofinansowania nauki tenisa stołowego w 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 09:06:40 Informację zaktualizowano 2010-12-13 09:08:29, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: OSiR
 
 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 12:05:55, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: MOPS
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl