bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE strona główna 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 
L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Adres jednostki organizacyjnej Nazwisko i imię kierownika jednostki organizacyjnej
1.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ

http://bip.zgkim.mszczonow.pl

96-320 MSZCZONÓW
ul. Spółdzielcza 105
tel.(46) 857 1265
mgr GRZEGORZ 
      LUDWIAK
2.

MSZCZONOWSKI
OŚRODEK KULTURY


http://mok.bip.gmina.pl/

96-320 MSZCZONÓW
ul. Warszawska 33
(46) 857 1663
mgr GRAŻYNA
      PŁYWACZEWSKA
3.

MIEJSKA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

http://bip.biblioteka.mszczonow.pl

96-320 MSZCZONÓW
ul. Szkolna 5
(46) 857 1346
mgr IZABELA 
     MAKULSKA
4.

OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI

http://bip.osir.mszczonow.pl

96-320 MSZCZONÓW
ul. Warszawska 52(46) 857 8781
mgr MICHAŁ 
      SZYMAŃSKI
 
5.

GMINNE CENTRUM
INFORMACJI

http://bip.gci.mszczonow.pl

96-320 MSZCZONÓW
ul. Żyrardowska 4
(46) 857 1199
mgr BEATA SZNAJDER
6.

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

http://bip.mops.mszczonow.pl/

96-320 MSZCZONÓW
ul. Grójecka 45
(46) 857 1273
BARBARA CISZEWSKA
7.

ZESPÓŁ OBSŁUGI
PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH

http://bip.szkoly.mszczonow.pl

96-320 MSZCZONÓW
ul. Grójecka 45
(46) 857 1322
mgr EWA ZIELIŃSKA
8.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

http://bip.szkoly.mszczonow.pl/index.php?id=249

96-320 MSZCZONÓW
ul. Tarczyńska 28 

(46) 857 1668

EWA SIWEK
9.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w BOBROWCACH

http://bip.szkoly.mszczonow.pl

BOBROWCE
ul. Mszczonowska 5 96-323 Osuchów
(46) 857 4491

mgr URSZULA GOWIN 
10.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w LUTKÓWCE

http://bip.szkoly.mszczonow.pl

LUTKÓWKA
ul. Szkolna 1       
96-323 OSUCHÓW
(46) 857 4427
mgr GRZEGORZ
      OLCZAK
11.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w MSZCZONOWIE

http://bip.szkoly.mszczonow.pl

96-320 MSZCZONÓW
ul. Warszawska 27
(46) 857 1232
mgr ELŻBIETA KUBIAK
12.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w PIEKARACH

http://bip.szkoly.mszczonow.pl

PIEKARY                ul. Piekarska 47
96-323 Osuchów
(46) 857 4927

mgr ELŻBIETA
      POPŁAWSKA
13.

SZKOŁA PODSTAWOWA
we WRĘCZY 

http://bip.szkoly.mszczonow.pl

WRĘCZA
ul. Szkolna 50 
96-300 Żyrardów
(46) 857 5350

mgr MAŁGORZATA 
      GOŁUCH

14.

GIMNAZJUM PUBLICZNE
im. Jana Adama Maklakiewicza
w MSZCZONOWIE

http://bip.szkoly.mszczonow.pl/index.php?id=19

96-320 MSZCZONÓW
ul. Szkolna 3
(46) 857 2210
mgr ANNA
      RUSINOWSKA
15.

ZESPÓŁ
PUBLICZNYCH SZKÓŁ
w OSUCHOWIE

http://bip.szkoly.mszczonow.pl

96-323 OSUCHÓW
ul. Szkolna 1

(46) 857  4471

mgr ELŻBIETA SAJAK
 
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 12:45:32 Informację zaktualizowano 2010-03-22 12:16:05, wprowadzający: Jadwiga Wójcik

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe kierowników rok 2002 .  Oświadczenia majątkowe kierowników rok 2003 .  Oświadczenia majątkowe kierowników rok 2004 .  Oświadczenia majątkowe kierowników rok 2005 .  Oświadczenia majątkowe kierowników rok 2006 .  Oświadczenia majątkowe kierowników rok 2007 .  Oświadczenia majątkowe kierowników rok 2008 .  Oświadczenia majątkowe kierowników rok 2009 .  Gminne Centrum Informacji (GCI) . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl