Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
° Ogłoszenia przetargów (do 24.05.2006)
° Wyniki przetargów ogłoszonych do dnia 24.05.2006
° Przetargi od dnia 25.05.2006
° Przetargi 2007
-

Przetarg 01 - (MOPS) - Świadczenie usług socjalno-bytowych dla osób bezdomnych i innych osób potrzebujących pomocy społecznej z terenu Gminy Mszczonów

-

Przetarg 01/07 - Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów

-

Przetarg 02/07 - Przebudowa placu i chodnika przy budynku Ratusza na placu Nowy Rynek w Mszczonowie

-

Przetarg Fn 01/07 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

-

Przetarg 03/07 - Dostawa mebli i innych elementów wyposażenia budynku Ratusza w Mszczonowie.

-

Przetarg 05/07 - Dostawa mebli do wybranych pomieszczeń budynku Ratusza w Mszczonowie.

-

Przetarg 07/07 - Budowa sieci wodociągowych oraz fragmentu kanalizacji w wybranych lokalizacjach w Gminie Mszczonów.

-

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

-

Przetarg 02 - MOPS - Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem posiłków jednodaniowych

° Przetargi 2008
° Przetargi 2009
° Przetargi 2010
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi - zamówienia publiczne > Przetargi 2007 strona główna 

Przetargi 2007

Zobacz:
 

Przetarg 01 - (MOPS) - Świadczenie usług socjalno-bytowych dla osób bezdomnych i innych osób potrzebujących pomocy społecznej z terenu Gminy Mszczonów

 .  

Przetarg 01/07 - Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów

 .  

Przetarg 02/07 - Przebudowa placu i chodnika przy budynku Ratusza na placu Nowy Rynek w Mszczonowie

 .  

Przetarg Fn 01/07 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

 .  

Przetarg 03/07 - Dostawa mebli i innych elementów wyposażenia budynku Ratusza w Mszczonowie.

 .  

Przetarg 05/07 - Dostawa mebli do wybranych pomieszczeń budynku Ratusza w Mszczonowie.

 .  

Przetarg 07/07 - Budowa sieci wodociągowych oraz fragmentu kanalizacji w wybranych lokalizacjach w Gminie Mszczonów.

 .  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

 .  

Przetarg 02 - MOPS - Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem posiłków jednodaniowych

 . 
wersja do druku