Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
° Rok 2011
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Rok 2007 strona główna 

Rok 2007
Uchwała budżetowa 
 Uchwała w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Mszczonów na 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 12:29:18, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 1 
 Dochody budżetu gminy Mszczonów na 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 14:50:59, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 2 
 Wydatki budżetu gminy Mszczonów na 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 14:52:38, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załacznik Nr 3 
 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 14:55:42, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik Nr 3a 
 Zadania inwestycyjne w 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 14:57:31, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 4 
 Wydatki na programy iprojekty realizowane ze środków unijnych
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 15:00:53, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załacznik Nr 5 
 Przychody i rozchody budzetu na 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 15:02:36, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 6 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 15:04:10, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 7 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 15:06:41, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załacznik Nr 8 
 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 15:08:48, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 9 
 Dotacje podmiotowe w 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 15:10:58, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Część opisowa 
 Dochody i wydatki budżetu gminy Mszczonów na 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 15:20:25, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 11 
 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2007-08-01 14:36:14, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 10 
 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-08-01 14:39:41, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
wersja do druku