Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE strona główna 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 
L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Adres jednostki organizacyjnej
1.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ

tel.(46) 857 1265
2.

MSZCZONOWSKI
OŚRODEK KULTURY

(46) 857 1663
3.

MIEJSKA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

(46) 857 1346
4.

OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI

(46) 857 8781
5.

GMINNE CENTRUM
INFORMACJI

(46) 857 1199
6.

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

(46) 857 1273
7.

ZESPÓŁ OBSŁUGI
PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH

(46) 857 1322
8.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

(46) 857 1668

9.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w BOBROWCACH

(46) 857 4491

10.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w LUTKÓWCE

(46) 857 4427
11.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w MSZCZONOWIE

(46) 857 1232
12.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w PIEKARACH

(46) 857 4927

13.

SZKOŁA PODSTAWOWA
we WRĘCZY 

(46) 857 5350

14.

GIMNAZJUM PUBLICZNE
im. Jana Adama Maklakiewicza
w MSZCZONOWIE

(46) 857 2210
15.

ZESPÓŁ
PUBLICZNYCH SZKÓŁ
w OSUCHOWIE

(46) 857  4471

 
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 12:45:32 Informację zaktualizowano 2010-03-22 12:16:05, wprowadzający: Jadwiga Wójcik

Zobacz:
wersja do druku