Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
° Obwieszczenia o przystąpieniu do planów
° Obwieszczenia o wyłożeniu planów
° Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
° Informacja o przyjęciu Uchwały wraz z podsumowaniem/uzasadnieniem
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Planowanie przestrzenne > Obwieszczenia o przystąpieniu do planów strona główna 

Obwieszczenia o przystąpieniu do planów

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Mszczonowa dla działek nr ew. 1498/1 i
1498/2

 
 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2007-05-09 12:39:21 Informację zaktualizowano 2007-05-09 12:50:39, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa dla działki nr
ew. 1648  
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 08:38:49, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego
gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi
Sosnowica 

załącznik graficzny

 Treść
Data wprowadzenia informacji 2007-07-04 16:58:47 Informację zaktualizowano 2007-07-06 09:19:37, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczsnie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi Czekaj
i Marków Towarzystwo 

załacznik graficzny

 Treść
Data wprowadzenia informacji 2007-07-04 17:06:13, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi Badowo
Dańki  

załącznik graficzny

 Treść
Data wprowadzenia informacji 2007-07-04 17:08:02 Informację zaktualizowano 2007-07-06 09:18:44, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego
gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi
Wymysłów 

Załącznik graficzny

 Treść
Data wprowadzenia informacji 2007-07-04 17:09:50 Informację zaktualizowano 2007-07-06 08:59:28, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystapieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmujacego fragment
miejscowości Osuchów 
 treść
Data wprowadzenia informacji 2007-12-05 16:19:03, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Gąba 
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2007-12-05 16:29:56, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego
gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Adamowice, Gurba i Powązki 
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2007-12-05 16:32:00, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Badowo Dańki, Badowo Mściska  
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2007-12-05 16:41:24, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Osuchów  
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2007-12-05 16:43:46, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrznnennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Marków Towarzystwo,
Lublinów  
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2007-12-05 16:48:45, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystapieniu do zmiany studium 
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2008-03-18 12:02:22, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planu
miasta  
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2008-05-07 17:13:05, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystapieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmujacego fragment
miejscowości Wręcza 
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2008-05-13 08:58:29, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Strzyże, Budy Strzyże i Pieńki
Strzyże 
 treść
Data wprowadzenia informacji 2008-05-13 09:00:44, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Zbiroża  
 treść
Data wprowadzenia informacji 2008-05-13 09:02:25, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystapieniu sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi Nosy
Poniatki 

Załącznik graficzny

 Treść
Data wprowadzenia informacji 2008-07-16 16:26:12 Informację zaktualizowano 2008-07-16 16:29:47, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi Nowy
Dworek 

Obwieszczenie

uchwała z załacznikiem

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-08 09:25:50 Informację zaktualizowano 2008-10-08 09:36:48, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Wymysłów 

obwieszczenie

uchwała z załacznikiem

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-08 09:38:56 Informację zaktualizowano 2008-10-08 09:42:00, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi
Czekaj, Marków Towarzystwo, Lublinów 

Obwieszczenie

Uchwała z załącznikiem graficznym

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-20 09:10:01, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Nowy Dworek. 

Obwieszczenie

Uchwała o przystąpieniu

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 12:25:04, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów  

obwieszczenie

uchwała treść i rysunek

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-19 10:33:44, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagsopodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów 

Obwieszczenie

Uchwała o przystąpieniu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 13:36:53, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospoadrowania
przestrzennego gminy Mszczonów dla działki o nr
ew. 26/2 położonej w miejscowości Zbiroża oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oodziaływania na środowisko w tym
sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany miejscowoego planu
zagoapodarowania przestrzennego gminy Mszczonów  

Obwieszczenie

uchwała o przystąpienu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 09:22:57, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującej
fragment miejscowości Wręcza A oraz fragment
miejscowości Wręcza oraz o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w tym sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów  

Obwieszczenie

Uchwała o przystąpieniu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 09:31:22, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzania prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów  

Obwieszczenie

Uchwała o przystąpieniu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 09:35:25, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrznnego gminy Mszczonów
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów  

Obwieszczenie

uchwała + załacznik graficzny

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-15 15:39:10, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagoospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragmen
miejscowości Badowo Dańki oraz o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów 

obwieszczenie

uchwała + załacznik graficzny

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-15 15:42:46, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do zmiamy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Mszczonowa obejmującego obszar działek nr
ew. 1620 i 1621 położonych przy ulicy
Tarczyńskiej 

obwieszczenie

załącznik graficzny

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 14:27:02, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszczonów obejmującego fragmenty
miejscowości: Adamówek, Kamionka oraz o
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko w tym
sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów 

Uchwała

 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 08:16:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Marków Świnice oraz o
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko w tym
sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów  

obwieszczenie

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 14:40:08, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragmenty
miejscowości: Świnice, Czekaj, Lublinów,
Długowizna oraz o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w tym sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrznnego gminy Mszczonów  

obwieszczenie

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 14:44:03, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów  

obwieszczenie

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 14:47:29, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa dla terenu
obejmującego działkę nr ewid. 1633/8 w jej
granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w tym sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mszczonowa  

obwieszczenie

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 14:51:02, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa dla terenu
obejmującego działki nr ew. 238/1, 239 i 240 w
ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Mszczonowa. 

obwieszczenie

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-07 16:04:33, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów. 

obwieszczenie

uchwała o przystąpieniu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-09 13:45:25, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
wersja do druku