Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
° Zarządzenie referendum
° Obwody głosowania
° Komisje d/s referendum
° Informacje różne
° Wyniki referendum
° Sprawozdanie finansowe
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 REFERENDUM GMINNE > Komisje d/s referendum strona główna 

Komisje d/s referendum
 
 Uchwała Nr XI/55/07 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rederendum Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2007-06-01 12:21:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała nr 3/07 Miejskiej Komisji ds Referendum Lokalnego w Mszczonowie w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds Referendum Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 16:49:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała nr XX/75/07 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds Referendum Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 14:39:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 Uchwała Nr 5/07 Miejskiej Komisji ds.referendum lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 16:18:14, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Miejska Komisja ds Referendum Lokalnego
wersja do druku