Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
° Rok 2011
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Rok 2009 strona główna 

Rok 2009
Uchwała budżetowa - PROJEKT 
 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:36:16, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 1 
 Dochody budżetu gminy Mszczonów na 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:38:29 Informację zaktualizowano 2009-01-14 10:46:32, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 2 
 Wydatki budżetu gminy Mszczonów na 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:39:21 Informację zaktualizowano 2009-01-14 10:46:47, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 3 (pominięto) 
 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:40:52, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 3a (pominięto) 
 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:41:12 Informację zaktualizowano 2009-01-14 10:45:51, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 4 (pominięto) 
 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:41:39, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 5 
 Przychody i rozchody w 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:42:14, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 6 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:43:30, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 7 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:44:52, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 8 
 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:49:55, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 9 
 Dotacje podmiotowe w 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:53:31, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 10 
 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:54:37, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 11 
 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 10:55:33, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2009rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 12:57:33, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
UCHWAŁA BUDŻETOWA 
 Uchwała Nr XXVIII/288/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 lutego 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 10:55:41, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 1 
 Dochody budżetu gminy na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 10:57:52, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 2 
 Wydatki budżetu gminy na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 10:58:58, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 3 
 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2013
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:00:15, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 3a 
 Zadania inwestycyjne w 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:01:01, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 4 
 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlrgające zwrotowi
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:03:21, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 5 
 Przychody i rozchody budżetu w 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:05:54, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 6 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:07:43, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 7 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:09:42, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 8 
 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:11:34, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 9 
 Dotacje podmiotowe w 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:12:35, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 10 
 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:14:09, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 11 
 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i GOspodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 11:15:48, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r w
zakresie przeniesienia wydatków między
rozdziałami, paragrafami w ramach działu 
 Zarządzenie Nr 9/09 z dnia 27 lutego 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 15:16:57, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik do zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 15:17:45, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Uchwała Nr XXX/303/09 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 26 marca 2009r zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Mszczonów na 2009r 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 08:55:37, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:00:41, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:02:38, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:03:03, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:03:30, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 5
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:03:58, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 6
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:04:22, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 7
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:05:13, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 8
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:05:54, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 9
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:06:26, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do uchwały
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 09:13:57, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Uchwała Nr XXXI/310/09 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 30 kwietnia 2009r zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Mszczonów na 2009r 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2009-05-08 10:09:38, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-05-08 10:09:57, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-05-08 10:10:13, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-05-08 10:10:29, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2009-05-08 10:10:47, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do uchwały
Data wprowadzenia informacji 2009-05-08 10:11:14, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia
14 maja 2009r w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009r w zakresie przeniesienia dochodów i
wydatków między rozdziałami, paragrafami w
ramach działu. 
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2009-06-04 09:51:42, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-06-04 09:54:05, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-06-04 09:54:24, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-06-04 09:54:44, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2009-06-04 09:55:04, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Uchwała Nr XXXII/318/09 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 28 maja 2009r zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Mszczonów na 2009r 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 10:34:35, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 10:35:52, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 10:36:12, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 10:37:03, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 10:37:27, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 5
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 10:37:52, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 6
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 10:38:17, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 7
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 10:38:39, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 8
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 10:39:06, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do uchwały
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 10:39:32, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia
29 maja 2009r w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009r w zakresie przeniesienia dochodów i
wydatków między rozdziałami, paragrafami w
ramach działu 
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 11:48:04, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 11:48:28, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 11:48:43, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 11:49:06, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 11:49:29, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Nr 26/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia
5 czerwca 2009r w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów i
wydatków między rozdziałami, paragrafami w
ramach działu 
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 13:16:11, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 13:16:37, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 13:16:57, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 13:17:17, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Uchwała Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2009r zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Mszczonów na 2009r 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:07:30 Informację zaktualizowano 2009-07-31 12:08:45, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:10:10, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:10:49, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:11:15, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:11:45, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 5
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:12:09, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 6
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:12:34, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do uchwały
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:12:55, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia
30 czerwca 2009r w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów i
wydatków między rozdziałami, paragrafami w
ramach działu 
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:21:32, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:21:54, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:22:10, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:22:27, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 12:22:51, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia
14 lipca 2009r w sprawie zmian w budżcie gminy na
2009r w zakresie przeniesienia wydatków między
rozdziałami, paragrafami w ramach działu 
 Zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 13:32:34, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 13:33:00, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 13:33:21, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenia Nr 40/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia
31 lipca 2009r w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r w zakresie przeniesienia wydatków
między rozdziałami, paragrafami w ramach działu 
 Zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 13:40:11, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 13:40:29, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 13:40:44, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Uchwała Nr XXXIV/338/09 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 25 sierpnia 2009r zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Mszczonów na 2009r 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:23:38, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:24:58, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:25:22, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:25:44, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:26:16, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 5
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:26:51, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 6
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:27:20, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 7
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:27:58, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 8
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:28:23, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do uchwały
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:28:58, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Nr 45/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia
31 sierpnia 2009r w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r w zakresie przeniesienia wydatków
między rozdziałami, paragrafami w ramach działu 
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:36:00, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:36:24, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 13:37:11, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Uchwała Nr XXXV/342/09 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 29 września 2009r zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Mszczonów na 2009r 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:04:29, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:06:12, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:06:30, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:06:50, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:07:07, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 5
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:07:29, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 6
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:07:46, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 7
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:08:09, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do uchwały
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:08:27, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Nr 52/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia
30 września 2009r w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów
i wydatków między rozdziałami, paragrafami w
ramach działu 
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:17:32, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:17:57, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:18:18, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:18:38, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2009-10-20 14:18:56, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Uchwała Nr XXXVI/354/09 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 28 października 2009r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Mszczonów na 2009r 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 14:51:25, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 14:51:48, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 14:52:12, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 14:52:36, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 14:53:00, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 5
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 14:53:22, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 6
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 14:53:44, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 7
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 14:54:10, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 8
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 14:54:30, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 9
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 14:54:47, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do uchwały
Data wprowadzenia informacji 2009-11-23 14:55:12, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Uchwała Nr XXXVII/365/09 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Mszczonów na 2009r 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:42:53, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:43:32, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:43:50, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:44:17, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:44:39, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 5
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:47:01, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 6
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:47:40, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 7
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:48:03, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do uchwały
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:48:41, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia
30 listopada 2009r w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów
i wydatków między działami, paragrafami w
ramach działu 
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:52:52, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:53:09, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:53:23, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:53:41, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 13:54:05, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Nr 67/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia
17 grudnia 2009r w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r w zakresie przeniesienia dochodów i
wydatków między rozdziałami, paragrafami w
ramach działu 
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 10:52:56, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 10:54:40, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 10:54:55, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 10:55:17, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 10:55:32, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Uchwała Nr XXXIX/377/09 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2009r zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Mszczonów na 2009r 
 Uchwała
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:05:40, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:06:04, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:06:26, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:06:52, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:07:28, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 5
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:07:46, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 6
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:08:06, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 7
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:08:28, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 8
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:08:52, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 9
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:09:12, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik Nr 10
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:09:31, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do uchwały
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:09:58, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Mszczonowa z dnia
31 grudnia 2009r w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r w zakresie przeniesienia wydatków
między rozdziałami, paragrafami w ramach działu 
 Zarządzenie
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:16:21, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:16:36, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Uzasadnienie do zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 11:16:50, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
wersja do druku