Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
° Ogłoszenia przetargów (do 24.05.2006)
° Wyniki przetargów ogłoszonych do dnia 24.05.2006
° Przetargi od dnia 25.05.2006
-

Przetarg 23 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z innymi opracowaniami dla inwestycji budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach: Lutkówka i inne w gminie Mszczonów.

-

Przetarg 24 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza, Wręcza A wraz z włączeniem do istniejącego układu w miejscowości Grabce Towarzystwo w gminie Mszczonów.

-

Przetarg 25 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Zimnice gmina Mszczonów.

-

Przetarg 26 - Wykonanie podziałów geodezyjnych w gminie Mszczonów.

-

Przetarg 27 - 1.Budowa sieci wodociągowej w ul. Skierniewickiej w Mszczonowie. 2.Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do posesji w ul. Ługowej i ul. Zapieckowej w Mszczonowie.

-

Przetarg 28 - Wykonanie podziału geodezyjnego dz. nr ew.: 328 w Bobrowcach gmina Mszczonów.

-

Przetarg 29 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z innymi opracowaniami dla inwestycji budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach: Lutkówka i inne w gminie Mszczonów.

-

Przetarg 01 OA - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

-

Przetarg 30 - Wykonanie podziału geodezyjnego dz. nr ew.: 328 w Bobrowcach gmina Mszczonów.

-

Przetarg 31 - Wzmocnienie nawierzchni w ul. Tarczyńskiej na odcinku od ul. Logistyki do firmy „Discount Plus” w Mszczonowie.

-

Przetarg 32 - Wykonanie remontu nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalania na drogach na terenie gminy Mszczonów.

-

Przetarg 33 - Wykonanie mapy do celów projektowych dla projektu drogi w wsi Nowy Dworek gm. Mszczonów oraz we wsi Benenard gm. Radziejowice.

-

Przetarg 34 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Świnice gmina Mszczonów.

-

Przetarg 35 - Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn.„Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie”

-

Przeatrg 36 - Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów.

-

Przetarg G 5 - Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Lutkówka gm. Mszczonów.

-

Przetarg 37 - Wykonanie remontu nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalania na drogach na terenie gminy Mszczonów.

-

Przetarg 38 - Wykonanie mapy do celów projektowych dla projektu drogi w wsi Nowy Dworek gm. Mszczonów oraz we wsi Benenard gm. Radziejowice.

-

Przetarg 39 - Przebudowa drogi gminnej we wsiach Wygnanka Edwardowo gmina Mszczonów

-

Przetarg 40 - Budowa i wyposażenie namiotowej hali sportowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym w Mszczonowie

-

Przetarg 41 - Wzmocnienie nawierzchni ulicy Olchowej i Piekarskiej w Mszczonowie.

-

Przetarg G 6 - Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni budynku komunalnego położonego w Osuchowie ul. Piekarska 2

-

Przetarg 42 - Wzmocnienie nawierzchni ulicy Olchowej i Piekarskiej w Mszczonowie.

-

Przetarg 43 - Ustawienie krawężników oraz budowa wjazdów w ul. Tańskiego i Zarachowicza w Mszczonowie.

-

Przetarg 44 - Połączenie sieci wodociągowej Marków Towarzystwo – Mszczonów, poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej w Mszczonowie w ul. Fabrycznej, Żyrardowskiej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości

-

Przetarg 45 - Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie

-

Przetarg 02 OA - Dostawa wraz z montażem 5 szt. Sekcyjnych bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie przy ul. Plac Piłsudskiego 1.

-

Przetarg 46 - Wykonanie mapy do celów projektowych terenu zbiornika wodnego Św. Anna w Zbiroży i Ciemno Gnojnej gmina Mszczonów.

-

Przetarg 47 - Wykonanie mapy do celów projektowych terenu zbiornika wodnego Św. Anna w Zbiroży i Ciemno Gnojnej gmina Mszczonów.

-

Przetarg MOPS 01/06 - Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem posiłków jednodaniowych.

-

Konkurs - Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania przestrzennego Pl. Piłsudzkiego i Nowego Rynku oraz parku miejskiego u zbiegu ul. Rawskiej i Żyrardowskiej w Mszczonowie.

-

Przetarg 49 - Wykonanie punktu pomiarowego przepływu ścieków w oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich w gminie Mszczonów.

-

Przetarg 50 - Przebudowa linii SN kolidującej z projektowanym kompleksem basenowym w Mszczonowie.

° Przetargi 2007
° Przetargi 2008
° Przetargi 2009
° Przetargi 2010
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi - zamówienia publiczne > Przetargi od dnia 25.05.2006 strona główna 

Przetargi od dnia 25.05.2006

Zobacz:
 

Przetarg 23 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z innymi opracowaniami dla inwestycji budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach: Lutkówka i inne w gminie Mszczonów.

 .  

Przetarg 24 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza, Wręcza A wraz z włączeniem do istniejącego układu w miejscowości Grabce Towarzystwo w gminie Mszczonów.

 .  

Przetarg 25 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Zimnice gmina Mszczonów.

 .  

Przetarg 26 - Wykonanie podziałów geodezyjnych w gminie Mszczonów.

 .  

Przetarg 27 - 1.Budowa sieci wodociągowej w ul. Skierniewickiej w Mszczonowie. 2.Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do posesji w ul. Ługowej i ul. Zapieckowej w Mszczonowie.

 .  

Przetarg 28 - Wykonanie podziału geodezyjnego dz. nr ew.: 328 w Bobrowcach gmina Mszczonów.

 .  

Przetarg 29 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z innymi opracowaniami dla inwestycji budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach: Lutkówka i inne w gminie Mszczonów.

 .  

Przetarg 01 OA - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

 .  

Przetarg 30 - Wykonanie podziału geodezyjnego dz. nr ew.: 328 w Bobrowcach gmina Mszczonów.

 .  

Przetarg 31 - Wzmocnienie nawierzchni w ul. Tarczyńskiej na odcinku od ul. Logistyki do firmy „Discount Plus” w Mszczonowie.

 .  

Przetarg 32 - Wykonanie remontu nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalania na drogach na terenie gminy Mszczonów.

 .  

Przetarg 33 - Wykonanie mapy do celów projektowych dla projektu drogi w wsi Nowy Dworek gm. Mszczonów oraz we wsi Benenard gm. Radziejowice.

 .  

Przetarg 34 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Świnice gmina Mszczonów.

 .  

Przetarg 35 - Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn.„Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie”

 .  

Przeatrg 36 - Dostawa kruszywa łamanego na podbudowy dróg w gminie Mszczonów.

 .  

Przetarg G 5 - Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Lutkówka gm. Mszczonów.

 .  

Przetarg 37 - Wykonanie remontu nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalania na drogach na terenie gminy Mszczonów.

 .  

Przetarg 38 - Wykonanie mapy do celów projektowych dla projektu drogi w wsi Nowy Dworek gm. Mszczonów oraz we wsi Benenard gm. Radziejowice.

 .  

Przetarg 39 - Przebudowa drogi gminnej we wsiach Wygnanka Edwardowo gmina Mszczonów

 .  

Przetarg 40 - Budowa i wyposażenie namiotowej hali sportowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym w Mszczonowie

 .  

Przetarg 41 - Wzmocnienie nawierzchni ulicy Olchowej i Piekarskiej w Mszczonowie.

 .  

Przetarg G 6 - Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni budynku komunalnego położonego w Osuchowie ul. Piekarska 2

 .  

Przetarg 42 - Wzmocnienie nawierzchni ulicy Olchowej i Piekarskiej w Mszczonowie.

 .  

Przetarg 43 - Ustawienie krawężników oraz budowa wjazdów w ul. Tańskiego i Zarachowicza w Mszczonowie.

 .  

Przetarg 44 - Połączenie sieci wodociągowej Marków Towarzystwo – Mszczonów, poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej w Mszczonowie w ul. Fabrycznej, Żyrardowskiej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości .  

Przetarg 45 - Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie

 .  

Przetarg 02 OA - Dostawa wraz z montażem 5 szt. Sekcyjnych bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie przy ul. Plac Piłsudskiego 1.

 .  

Przetarg 46 - Wykonanie mapy do celów projektowych terenu zbiornika wodnego Św. Anna w Zbiroży i Ciemno Gnojnej gmina Mszczonów.

 .  

Przetarg 47 - Wykonanie mapy do celów projektowych terenu zbiornika wodnego Św. Anna w Zbiroży i Ciemno Gnojnej gmina Mszczonów.

 .  

Przetarg MOPS 01/06 - Wykonanie wraz z dostarczeniem do szkół i wydaniem posiłków jednodaniowych.

 .  

Konkurs - Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania przestrzennego Pl. Piłsudzkiego i Nowego Rynku oraz parku miejskiego u zbiegu ul. Rawskiej i Żyrardowskiej w Mszczonowie.

 .  

Przetarg 49 - Wykonanie punktu pomiarowego przepływu ścieków w oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich w gminie Mszczonów.

 .  

Przetarg 50 - Przebudowa linii SN kolidującej z projektowanym kompleksem basenowym w Mszczonowie.

 . 
wersja do druku