Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
° Komisja Rewizyjna
° Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
° Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego
- Zakres działania
- Skład osobowy
- Protokoły
- Planowane posiedzenia
° Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
° Komisja Oświaty i Młodzieży
° Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
° Inne komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego > Protokoły strona główna 

Protokoły
 
 Protokół Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2007-02-13 10:49:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2007-03-01 11:08:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 3
Data wprowadzenia informacji 2007-03-01 11:10:36, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2007-03-01 11:11:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 5
Data wprowadzenia informacji 2007-04-23 11:10:28, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 6
Data wprowadzenia informacji 2007-04-23 11:10:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 7
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 12:34:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 8
Data wprowadzenia informacji 2007-06-26 12:04:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 9
Data wprowadzenia informacji 2007-09-07 08:49:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 10
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 14:10:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 11
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 12:35:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 12
Data wprowadzenia informacji 2007-12-19 11:28:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 13
Data wprowadzenia informacji 2008-03-06 07:49:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 14
Data wprowadzenia informacji 2008-03-06 07:50:17, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Jadwiga Wójcik
 
 Protokół Nr 15
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:21:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 16
Data wprowadzenia informacji 2008-06-02 11:49:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 17
Data wprowadzenia informacji 2008-06-02 11:50:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 18
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 10:46:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 19
Data wprowadzenia informacji 2008-09-24 08:55:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 20
Data wprowadzenia informacji 2008-10-30 09:05:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 21
Data wprowadzenia informacji 2008-11-24 14:31:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 22
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 10:07:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 23
Data wprowadzenia informacji 2009-02-09 09:57:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 24
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 15:14:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 25
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 15:14:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 26
Data wprowadzenia informacji 2009-06-02 15:00:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 27
Data wprowadzenia informacji 2009-06-02 15:01:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 28
Data wprowadzenia informacji 2009-08-19 11:57:35 Informację zaktualizowano 2009-09-01 13:05:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 29
Data wprowadzenia informacji 2009-09-01 13:04:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 30
Data wprowadzenia informacji 2009-10-27 12:36:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 31
Data wprowadzenia informacji 2009-11-25 08:05:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 32
Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 15:23:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 33
Data wprowadzenia informacji 2010-02-18 12:45:21, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 34
Data wprowadzenia informacji 2010-02-18 12:46:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 35
Data wprowadzenia informacji 2010-04-01 09:10:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 36
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 10:14:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 37
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 12:17:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 38
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 10:37:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 39
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 10:37:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 40
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 10:38:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 41
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 10:39:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 42
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 10:39:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska
 
 Protokół Nr 43
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 09:45:13, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Małgorzata Badowska

Zobacz:
 Zakres działania .  Skład osobowy .  Protokoły .  Planowane posiedzenia . 
wersja do druku