bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Uchwały > sesja 4 strona główna 

sesja 4
 
 Uchwała IV/20/2003 ws. Statutu Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2003-10-16 15:55:29 Informację zaktualizowano 2003-10-16 16:03:37, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/21/2003 ws. rozpatrzenia zarzutu złożonego podczas wyłożenia zmiany miejscowego planu ogólnego miasta Mszczonowa dot. obwodnicy miasta
Data wprowadzenia informacji 2003-10-16 15:56:38 Informację zaktualizowano 2003-10-16 15:59:31, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/22/03 ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 14:21:43 Informację zaktualizowano 2003-10-10 14:23:40, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/23/03 ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 14:21:57 Informację zaktualizowano 2003-10-10 14:24:05, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/24/03 ws. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 14:22:08 Informację zaktualizowano 2003-10-10 14:24:33, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/25/03 ws. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 14:22:20 Informację zaktualizowano 2003-10-10 14:25:10, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/25/03 - uzasadnienie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 14:22:39, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/26/2003 ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-02-12 13:55:09 Informację zaktualizowano 2004-02-12 13:56:17, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/27/2003 ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-10-16 16:08:38 Informację zaktualizowano 2004-02-12 13:55:54, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/28/2003 ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-10-16 16:08:53 Informację zaktualizowano 2003-10-17 13:56:33, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/29/2003 ws. utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 13:46:07 Informację zaktualizowano 2003-10-17 13:57:16, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 1 do Uchwały IV/29/2003 - STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OSUCHOWIE
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 13:46:46 Informację zaktualizowano 2003-10-17 13:57:40, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 2 do Uchwały IV/29/2003 - AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PUBLICZNEJ
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 13:47:31 Informację zaktualizowano 2003-10-17 13:58:01, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/30/2003 ws. zmiany niektórych uchwał Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 13:48:15 Informację zaktualizowano 2003-10-17 14:00:44, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/31/2003 ws. ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 13:48:49 Informację zaktualizowano 2003-10-17 14:01:05, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 1 do Uchwała IV/31/2003 - REGULAMIN
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 13:49:56 Informację zaktualizowano 2003-10-17 14:01:28, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/32/2003 ws. zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 13:50:15 Informację zaktualizowano 2003-10-17 14:01:50, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/33/03 ws. zmieniająca Uchwałę w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych zbieranych od mieszkańców miasta Mszczonowa przez Gminę Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 14:22:53 Informację zaktualizowano 2003-10-10 14:25:37, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/34/2003 ws. wyłonienia przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 13:53:16 Informację zaktualizowano 2003-10-17 14:02:07, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/35/2003 ws. sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw o nadanie statutów sołectw
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 13:53:39 Informację zaktualizowano 2003-10-17 14:02:48, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/36/2003 ws. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 13:53:52 Informację zaktualizowano 2003-10-17 14:03:14, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/37/2003 ws. odwołania skarbnika Miasta
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 13:54:04 Informację zaktualizowano 2004-02-12 13:43:02, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/38/2003 ws. powołania skarbnika Miasta
Data wprowadzenia informacji 2004-02-12 13:45:13 Informację zaktualizowano 2004-02-12 13:48:50, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/39/2003 ws. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-02-12 13:46:48 Informację zaktualizowano 2004-02-12 13:49:14, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/40/2003 ws. uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-02-12 13:47:12 Informację zaktualizowano 2004-02-12 13:49:45, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/41/2003 ws. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych i członków komisji spoza rady.
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 13:54:21 Informację zaktualizowano 2004-02-12 13:48:19, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IV/42/03 ws. oddelegowania przedstawiciela miasta i gminy Mszczonów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 14:23:04 Informację zaktualizowano 2003-10-17 13:54:36, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl