bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Uchwały > sesja 7 strona główna 

sesja 7
 
 Uchwała VII/57/03 ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:46:45 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:52:01, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/58/03 ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dla obszaru we wsiach: Pogorzałki, Ciemno Gnojna, Badowo Mściska, Zbiroża.
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:47:18 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:53:56, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/59/03 ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:47:30 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:54:48, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/60/2003 ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 14:22:27 Informację zaktualizowano 2003-10-17 14:22:52, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/61/03 ws. określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji na okres nie dłuższy niż 3 lata
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:47:49 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:55:33, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/62/03 ws. poparcia uchwały Rady Miejskiej w Rumi w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustaw z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:48:01 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:56:21, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/63/03 ws. wyrażenia zgody na przyjęcie Gminy Radziejowice do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:48:44 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:56:50, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/64/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:49:13 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:57:30, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 załącznik 1 do Uchwały VII/64/03 - ZMIANY w DOCHODACH BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:49:48 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:58:05, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 załącznik 3 do Uchwały VII/64/03 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2003 rok ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:50:07 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:58:31, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 załącznik 4 do Uchwały VII/64/03 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:50:26 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:58:55, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 załącznik 5 do Uchwały VII/64/03 - PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:50:43 Informację zaktualizowano 2003-10-10 12:03:07, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/65/03 ws. utworzenia spółki prawa handlowego
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:51:09 Informację zaktualizowano 2003-10-10 12:03:36, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/66/03 ws. zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:51:27 Informację zaktualizowano 2003-10-10 12:24:35, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl