Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 r. > sesja 11 strona główna 

sesja 11
 
 Uchwała XI/91/03 ws. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żyrardowie
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 10:26:19 Informację zaktualizowano 2003-11-18 10:29:40, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała XI/92/03 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie i przyjęcia jego statutu
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 10:26:43 Informację zaktualizowano 2003-11-18 10:30:09, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała XI/93/03 ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 10:27:05 Informację zaktualizowano 2003-11-18 10:30:33, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała XI/94/03 ws. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 10:27:17 Informację zaktualizowano 2003-11-18 10:31:03, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała XI/95/03 ws. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 10:27:30 Informację zaktualizowano 2003-11-18 10:31:32, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 1 i 2 do Uchwały XI/95/03 - Dochody i Wydatki
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 10:28:05 Informację zaktualizowano 2003-11-18 10:32:50, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 3 do Uchwały XI/95/03 - Inwestycje
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 10:28:30, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 4 do Uchwały XI/95/03 - Przychody i Rozchody
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 10:29:00, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 5 do Uchwały XI/95/03 - Zadania zlecone
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 10:29:15 Informację zaktualizowano 2003-11-18 10:34:02, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku