Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2004 r. > sesja 18 strona główna 

sesja 18
 
 Uchwała nr XVIII/128/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2003 r. i udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:35:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały XVIII/128/04
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 13:09:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/128/04
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 13:11:14, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały XVIII/128/04
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 13:12:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XVIII/129/04 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:37:29 Informację zaktualizowano 2004-05-18 13:07:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XVIII/130/04 w sprawie szczegółówych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:39:25, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XVIII/131/04 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:40:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała Nr XVIII/132/04 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:41:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XVIII/133/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:42:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XVIII/134/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:44:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XVIII/135/04 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:45:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XVIII/136/04 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:46:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XVIII/137/04 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:47:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała Nr XVIII/138/04 zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:48:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała Nr XVIII/139/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:50:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Uchwała Nr XVIII/140/04 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:51:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała Nr XVIII/141/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:52:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała Nr XVIII/142/04 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Mszczonów obejmującego teren fragmentu wsi Tłumy zgodnie z załącznikiem graficznym
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:55:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XVIII/143/04 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:56:14, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XVIII/144/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:57:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik 1 i 2 do uchwały nr XVIII/144/04
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:58:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/144/04
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 12:59:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/144/04
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 13:00:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/144/04
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 13:00:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załacznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/144/04
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 13:01:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/144/04
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 13:02:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XVIII/145/04 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2004-05-18 14:52:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
wersja do druku