Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 r. > sesja 13 strona główna 

sesja 13
 
 Uchwała Nr XIII/104/03 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:43:21, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Uchwała Nr XIII/105/03 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:45:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/106/03 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:46:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/107/03 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:47:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/108/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dla działki nr ewid 73/5 we wsi Adamowice
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:49:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIII/109/03 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:50:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XIII/110/03 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:50:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XIII/111/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:51:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/111/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:52:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XIII/112/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:53:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik 1 i 2 do uchwały Nr XIII/112/03
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:54:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/112/03
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:55:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załacznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/112/03
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:56:02, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XIII/113/03 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu finansowania niektórych inwestycji w 2004 roku
Data wprowadzenia informacji 2003-12-12 14:57:13, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku