Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 r. > sesja 8 strona główna 

sesja 8
 
 Uchwała VIII/67/2003 ws. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 14:23:49 Informację zaktualizowano 2003-10-17 14:27:44, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 1 do Uchwały VIII/67/2003 - WYKAZ DRÓG GMINNYCH
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 14:24:13 Informację zaktualizowano 2003-10-17 14:28:04, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VIII/68/2003 ws. udzielenia upoważnienia
Data wprowadzenia informacji 2004-01-13 09:40:26 Informację zaktualizowano 2004-01-13 09:43:17, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VIII/69/2003 ws. sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Mszczonów, wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 14:24:39 Informację zaktualizowano 2003-10-17 14:28:45, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VIII/70/2003 ws. utraty mocy niektórych uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-30 09:43:43 Informację zaktualizowano 2003-10-30 09:44:42, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku