Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2004 r. > sesja 17 strona główna 

sesja 17
 
 Uchwała Nr XVII/126/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 10:46:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały XVII/126/04 - dochody budżetu gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 10:51:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/126/04 - wydatki budżetu Gminy Mszczonów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 10:52:26 Informację zaktualizowano 2004-03-29 10:55:16, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/126/04 - przychody i rozchody budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 10:56:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 4 do uchwały XVII/126/04 - prognoza długu gminy Mszczonów na 31 grudnia 2004 roku i lata następne
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 10:58:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/126/04 - plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2004 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 11:01:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/126/04 - dotacje dla instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 11:06:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 7 do uchwały XVII/126/04
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 11:07:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 8 do Uchwały XVII/126/04 - przychody i wydatki środków specjalnych - 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 11:11:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVII/126/04 - plan finansowy środka specjalnego na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 11:20:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 9 do Uchwały XVII/126/04 - plan finansowy gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 11:24:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/126/04 - plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 11:26:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 11 do Uchwały XVII/126/04
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 11:28:28, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVII/126/04
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 11:29:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/126/04
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 11:31:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XVII/127/04 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-03-29 11:32:59, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
wersja do druku