Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2004 r. > sesja 21 strona główna 

sesja 21
 
 Uchwała Nr XXI/172/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 13:38:57, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXI/172/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 13:40:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/172/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 13:41:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XXI/173/04 w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji spółki "Geotermia Mazowiecka" S.A w Żyrardowie
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 13:42:48, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XXI/174/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 13:43:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XXI/175/04 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 13:44:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XXI/176/04 w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie objętym budową sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 13:46:17, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XXI/177/04 w sprawie zmiany uchwały nr XX/158/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2004 roku
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 13:47:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Załącznik do Uchwały nr XXI/177/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 13:48:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XXI/178/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 13:53:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XXI/179/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 13:58:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XXI/180/04 w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 14:02:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
wersja do druku