Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2004 r. > sesja 19 strona główna 

sesja 19
 
 Uchwała Nr XIX/146/04 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 11:44:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIX/147/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 11:46:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIX/148/04 w sprawie zamiany nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 11:55:41, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIX/149/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 11:58:16, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Uchwała Nr XIX/150/04 w sprawie rozpatrzenia protestu Pana Tadeusza Kierlanczyka wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego miasto Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 12:00:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIX/151/04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 12:02:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIX/152/04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 12:04:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIX/153/04 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 12:06:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XIX/154/04 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 12:06:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XIX/155/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 12:07:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XIX/155/04
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 12:08:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/155/04
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 12:21:16, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/155/04
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 12:21:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwału Nr XIX/155/04
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 12:22:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 Uchwała Nr XIX/156/04 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-06-15 12:23:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
wersja do druku