Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2004 r. > sesja 24 strona główna 

sesja 24
 
 Uchwała nr XXIV/189/04 w sprawie skargi Pani XXX na nienależyte wykonywanie działań przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie nieudzielenia pomocy rodzinie Pani Hanny Gadeckiej
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 12:54:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała Nr XXIV/190/04 w sprawie utworzenia współnie z innymi gminami spółki pod firmą "Międzygminny Zakład Wodociągów i kanalizacji" Sp. z.o.o
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 12:56:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała nr XXIV/191/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 12:58:21, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XXIV/192/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 12:59:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XXIV/193/04 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:00:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XXIV/194/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:01:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XXIV/195/04 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:01:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XXIV/196/04 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:03:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XXIV/197/04 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:04:36, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XXIV/198/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:05:02, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XXIV/199/04 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:05:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Uchwała Nr XXIV/200/04 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:05:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XXIV/201/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:07:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik 1 i 2 do cuhwały nr XXIV/201/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:09:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załacznik 4 do uchwały XXIV/201/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:09:40, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik 5 do uchwały XXIV/201/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:10:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik 6 do uchwały XXIV/201/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-12 13:10:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
wersja do druku