Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 r. > sesja 14 strona główna 

sesja 14
 
 Uchwała Nr XIV/114/03 w sprawie złożenia wniosku o zmianę granic gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-01-06 14:14:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała Nr XIV/115/03 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-01-06 14:18:00 Informację zaktualizowano 2004-01-06 14:20:48, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Uchwała Nr XIV/116/03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-01-06 14:20:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XIV/117/03 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych
Data wprowadzenia informacji 2004-01-06 14:25:41, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała Nr XIV/118/03 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych od których zależy wysokość dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2004-01-06 14:27:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała Nr XIV/119/03* zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-06 14:30:52 Informację zaktualizowano 2004-01-13 13:56:26, wprowadzający: Iwona Bartoszek, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XIV/119/03*
Data wprowadzenia informacji 2004-01-06 14:31:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/119/03*
Data wprowadzenia informacji 2004-01-06 14:32:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/119/03*
Data wprowadzenia informacji 2004-01-06 14:34:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku