Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 r. > sesja 9 strona główna 

sesja 9
 
 Uchwała IX/72/03 ws. wyrażenia opinii na temat Realizacji Programu Przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 13:55:16 Informację zaktualizowano 2003-10-10 13:58:18, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik nr 1 do Uchwały IX/72/03 - Plan Realizacji Wariantu I Programu Przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-20 13:01:51 Informację zaktualizowano 2003-10-22 14:26:59, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IX/73/03 zmieniająca uchwałę w sprawie utraty mocy niektórych uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:26:37 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:27:38, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IX/74/03 ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:27:56 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:28:57, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IX/75/03 ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:28:09 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:29:24, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IX/76/03 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:28:23 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:29:54, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IX/77/03 ws. powołania zespołu do wyrażania opinii o kandydatach na ławników
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 13:57:40 Informację zaktualizowano 2003-10-10 13:58:52, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IX/78/03 ws. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 13:57:52 Informację zaktualizowano 2003-10-10 13:59:10, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała IX/79/03 ws. rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie objętym budową sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-01-13 09:44:31 Informację zaktualizowano 2004-01-13 09:45:06, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku