Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2004 r. > sesja 25 strona główna 

sesja 25
 
 Uchwała Nr XXV/202/04 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-01-03 09:27:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała nr XXV/203/04 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2005-01-03 09:28:35 Informację zaktualizowano 2005-01-03 09:32:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Uchwała nr XXV/204/04 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-03 09:32:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Uchwała Nr XXV/205/04 w sprawie prefinansowaniaprojektów realizowanych przez GCI
Data wprowadzenia informacji 2005-01-03 09:33:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Uchwała nr XXV/206/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2005-01-03 09:34:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXV/206/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-03 09:35:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik 4 do uchwały nr XXV/206/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-03 09:35:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załacznik 6 do uchwały XXV/206/04
Data wprowadzenia informacji 2005-01-03 09:36:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
wersja do druku