Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 r. > sesja 12 strona główna 

sesja 12
 
 Uchwała XII/96/03 ws. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych zbieranych od mieszkańców miasta Mszczonowa i gminy Mszczonów przez Gminę Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 15:00:04 Informację zaktualizowano 2003-11-25 15:05:34, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała XII/97/03 ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 15:00:18 Informację zaktualizowano 2003-11-25 15:05:53, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała XII/98/03 ws. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 15:00:31 Informację zaktualizowano 2003-11-25 15:06:11, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała XII/99/03 ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 15:00:53 Informację zaktualizowano 2003-11-25 15:06:33, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała XII/100/03 ws. ustalenia limitu przeznaczonych do wydania w 2004 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 15:01:15 Informację zaktualizowano 2003-11-25 15:07:03, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała XII/101/03 ws. sposobu finansowania w 2004 roku remontu i wyposażenia klas „0” w Szkołach Podstawowych Lutkówka i Piekary
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 15:01:34 Informację zaktualizowano 2003-11-25 15:08:11, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała XII/102/03 ws. zmieniająca uchwałę Nr XI/95/03 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 października 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 15:01:48 Informację zaktualizowano 2003-11-25 15:08:47, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik do Uchwały XII/102/03 - ZMIANY w WYDATKACH BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 15:02:22 Informację zaktualizowano 2003-11-25 15:09:26, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała XII/103/03 ws. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 15:03:03 Informację zaktualizowano 2003-11-25 15:10:06, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 3 do Uchwały XII/103/03 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2003 rok ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 15:03:50 Informację zaktualizowano 2003-11-25 15:10:43, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 4 do Uchwały XII/103/03 - PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 15:04:26 Informację zaktualizowano 2003-11-25 15:11:07, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 5 do Uchwały XII/103/03 - PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK
Data wprowadzenia informacji 2003-11-25 15:04:43 Informację zaktualizowano 2003-11-25 15:12:00, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku