Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2004 r. > sesja 20 strona główna 

sesja 20
 
 Uchwała Nr XX/157/04 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Mszczonów z powiatami i innymi gminami Województwa Mazowieckiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu p.n eMazowsze
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:33:10, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr XX/158/04 w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pod nazwą "Wieloletni Plan Inwestycyjny w Gminie Mszczonów na lata 2005-2008"
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:35:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Załacznik Nr 1 do Uchwały XX/158/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:37:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Załacznik Nr 2 do Uchwały XX/158/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:38:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Załacznik Nr 3 do Uchwały XX/158/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:38:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Załacznik Nr 4 do Uchwały XX/158/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:43:57, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Załacznik Nr 5 do Uchwały XX/158/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:44:40, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Załacznik Nr 6 do Uchwały XX/158/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:45:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XX/159/04 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:46:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XX/160/04 w sprawie nadania statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:47:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Uchwała Nr XX/161/04 w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:48:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Uchwała Nr XX/162/04 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek POmocy Społecznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:49:16, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Uchwała nr XX/163/04 w sprawie zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia pomocy społecznej
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:50:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Uchwała Nr XX/164?04 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych, zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:51:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Uchwała Nr XX/165/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:52:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XX/166/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:53:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XX/167/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:54:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr XX/168/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:55:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XX/169/04 w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów za lasy ochronne
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:56:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała Nr XX/170/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:57:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XX/170/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:58:41, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/170/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:59:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 5 do uchwały nr XX/170/04
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 12:59:48, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XX/171/04 w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze przekazania w zarząd sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2004-08-11 13:00:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
wersja do druku