Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 r. > sesja 7 strona główna 

sesja 7
 
 Uchwała VII/57/03 ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:46:45 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:52:01, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/58/03 ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dla obszaru we wsiach: Pogorzałki, Ciemno Gnojna, Badowo Mściska, Zbiroża.
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:47:18 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:53:56, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/59/03 ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:47:30 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:54:48, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/60/2003 ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-10-17 14:22:27 Informację zaktualizowano 2003-10-17 14:22:52, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/61/03 ws. określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji na okres nie dłuższy niż 3 lata
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:47:49 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:55:33, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/62/03 ws. poparcia uchwały Rady Miejskiej w Rumi w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustaw z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:48:01 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:56:21, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/63/03 ws. wyrażenia zgody na przyjęcie Gminy Radziejowice do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:48:44 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:56:50, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/64/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:49:13 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:57:30, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 załącznik 1 do Uchwały VII/64/03 - ZMIANY w DOCHODACH BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:49:48 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:58:05, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 załącznik 3 do Uchwały VII/64/03 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2003 rok ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:50:07 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:58:31, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 załącznik 4 do Uchwały VII/64/03 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:50:26 Informację zaktualizowano 2003-10-10 11:58:55, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 załącznik 5 do Uchwały VII/64/03 - PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:50:43 Informację zaktualizowano 2003-10-10 12:03:07, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/65/03 ws. utworzenia spółki prawa handlowego
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:51:09 Informację zaktualizowano 2003-10-10 12:03:36, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VII/66/03 ws. zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 11:51:27 Informację zaktualizowano 2003-10-10 12:24:35, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku