Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 r. > sesja 6 strona główna 

sesja 6
 
 Uchwała VI/51/03 ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2002 r. i udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 13:42:53 Informację zaktualizowano 2003-10-10 13:47:31, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VI/52/03 ws. przystąpienia do Związku Miast Polskich
Data wprowadzenia informacji 2003-10-29 15:30:19 Informację zaktualizowano 2003-10-29 15:31:10, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik 1 do Uchwały VI/52/03 - STATUT ZWIĄZKU MIAST POLSKICH
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 13:43:47 Informację zaktualizowano 2003-10-10 13:48:31, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VI/53/03 ws. podziału Gminy Mszczonów na obwody głosowania
Data wprowadzenia informacji 2003-10-20 12:02:04 Informację zaktualizowano 2003-10-20 12:03:01, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VI/54/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-10-20 12:03:42 Informację zaktualizowano 2003-10-20 12:06:32, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik nr 2 do Uchwały VI/54/03 - ZMIANY w DOCHODACH BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-10-20 12:04:45 Informację zaktualizowano 2003-10-20 12:07:32, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Załącznik nr 4 do Uchwały VI/54/03 - PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-10-20 12:05:57 Informację zaktualizowano 2003-10-20 12:08:05, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
 
 Uchwała VI/56/03 ws. odmowy uchylenia uchwały
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 13:44:06 Informację zaktualizowano 2003-10-20 12:08:20, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku