Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
° 2005 r.
° 2006 r.
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2004 r. > sesja 22 strona główna 

sesja 22
 
 Uchwała Nr XXII/181/04 w sprawie odmowy uchylenia uchwały
Data wprowadzenia informacji 2004-12-22 16:18:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XXII/182/04 w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie objętym budową sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2004-12-22 16:20:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XXII/183/04 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2004-12-22 16:20:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała Nr XXII/184/04 w sprawie wyrażenuia zgody na współdziałanie Gminy Mszczonów z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Mazowieckiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. eMazowsze
Data wprowadzenia informacji 2004-12-22 16:23:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik GCI
 
 Uchwała Nr XXII/185/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-12-22 16:24:25, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załacznik nr 1 i 2 do uchwały nr XXII/185/04
Data wprowadzenia informacji 2004-12-22 16:25:34 Informację zaktualizowano 2004-12-22 16:25:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 Załacznik Nr 4 do uchwały XXII/185/04
Data wprowadzenia informacji 2004-12-22 16:29:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 5 do uchwały XXII/185/04
Data wprowadzenia informacji 2004-12-22 16:30:25, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 6 do uchwały XXII/185/04
Data wprowadzenia informacji 2004-12-22 16:30:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Załącznik Nr 7 do uchwały XXII/185/04
Data wprowadzenia informacji 2004-12-22 16:31:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała Nr XXII/186/04 w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego niekorzystnej zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej Nr 8 w obrębie miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2004-12-22 16:32:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
wersja do druku