bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Strategia Rozwoju strona główna 

Strategia Rozwoju
STRATEGIA ROZWOJU MSZCZONOWA 

WSTĘP
I. DIAGNOZA
II. ANALIZY SEKTOROWE I ANALIZA ZBIORCZA SWOT
III. CEL NADRZĘDNY I CELE STRATEGICZNE
IV. CELE OPERACYJNE I ZADANIA PRZYPISANE POSZCZEGÓLNYM CELOM STRATEGICZNYM
V. ZGODNOŚĆ STRATEGII MSZCZONOWA ZE STRATEGIAMI WYŻSZEGO RZĘDU
VI. MONITORING, AKTUALIZACJA I ZAŁOŻENIA WDRAŻANIA STRATEGII
ZAŁĄCZNIKI


Wstęp

Rozdział I. cz.1 (1.1 - 1.3)

Rozdział I. cz.2 (1.4 - 1.5)

Rozdział I. cz.3 (1.6 - 1.7)

Rozdział I. cz.4 (1.8 - 1.16)

Rozdział II

Rozdział III - VI

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 13:39:21 Informację zaktualizowano 2004-08-03 16:15:46, wprowadzający: Iwona Bartoszek

Zobacz:
 Aktualizacja strategii rozwoju Mszczonowa . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl