bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Uchwały > sesja 10 strona główna 

sesja 10
 
 Uchwała nr X/47/07 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 10:55:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr X/48/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 10:56:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr X/49/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 10:57:38 Informację zaktualizowano 2007-05-02 10:58:19, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Uchwała nr X/50/07 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorzadowych zatrudnionych w MOPS w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 11:00:29 Informację zaktualizowano 2007-05-02 11:24:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Uchwała nr X/51/07 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 11:06:48, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Uchwała nr X/52/07 w sprawie określenia wysokosci środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną oraz zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w Gminie Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 11:08:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Uchwała nr X/53/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 11:09:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Uchwała nr X/54/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-02 11:11:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta

Zobacz:
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl