Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
° Komisja rewizyjna
° Komisja rozwoju gospodarczego i promocji gminy
° Komisja budżetu i mienia komunalnego
° Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego
° Komisja oświaty, sportu i młodzieży
° Komisja kultury, zdrowia i opieki społecznej
- Zakres działania
- Skład osobowy
- Protokoły
- Planowane posiedzenia
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Komisja kultury, zdrowia i opieki społecznej > Zakres działania strona główna 

Zakres działania
 
Przedmiot działania Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej:

- opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura , zdrowie i opieka społeczna

- opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek upowszechniania kultury,

- koordynowanie organizacji imprez rozrywkowych,

- opiniowanie wszelkich spraw z zakresu zdrowia i opieki społecznej

- Współpraca z Komisją Oświaty, Sportu i Młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży
 
Data wprowadzenia informacji 2003-10-20 08:59:27, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek

Zobacz:
 Zakres działania .  Skład osobowy .  Protokoły .  Planowane posiedzenia . 
wersja do druku