Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
° Rok 2011
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Rok 2008 strona główna 

Rok 2008
Uchwała budżetowa - PROJEKT 
 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 10:47:57, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 1 
 Dochody budżetu Gminy Mszczonów na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 10:51:24, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 2 
 Wydatki budżetu Gminy Mszczonów na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2007-11-23 11:00:24, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 5 
 Przychody i rozchody budżetu na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 10:20:38, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załacznik Nr 6 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 10:23:08, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 7 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 10:26:00, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 8 
 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 10:35:01, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 9 
 Dotacje podmiotowe w 2008r
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 10:36:10, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 10 
 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 11:12:17, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 11 
 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 11:13:53, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
UCHWAŁA BUDŻETOWA 
 Uchwała Nr XVI/149/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 11:20:02, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 1 
 Dochody budżetu Gminy Mszczonów na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 11:24:22, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 2 
 Wydatki budżetu Gminy Mszczonów na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 11:28:11, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 3 (pominięto) 
 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 11:30:49, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 3a (pominięto) 
 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 11:32:23, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 4 (pominięto) 
 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 11:33:27, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 5 
 Przychody i rozchody budżetu w 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 11:36:27, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 6 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami w 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 14:08:35, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 7 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 14:11:18, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 8 
 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 14:13:16, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 9 
 Dotacje podmiotowe w 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 14:14:54, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołynska
Załącznik Nr 10 
 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 14:42:13, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 11 
 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 14:43:51, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska, autor: Aneta Ciechańska-Gołyńska
wersja do druku