Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
° Wydział Gospodarki Gminnej
° Wydział Rozwoju Gospodarczego
° Wydział Finansowo - Budżetowy
° Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
° Wydział Spraw Obywatelskich
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wydziały > Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2008 strona główna 

Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2008
 
 Barbulant Jadwiga - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:15:45, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Kalota Bożena - Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:18:11, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Kłopotowska Barbara - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:27:49, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Korzenecka Danuta - Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:30:57, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Koszulińska Teresa - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:32:30, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Kozłowski Grzegorz - Zastępca Burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:33:55, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Krukowska Zofia - Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:35:06, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Sitek Janina - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:36:43, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Siwirska Zofia - Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:38:18, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Kurek Józef Grzegorz - Burmistrz Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2009-09-01 09:36:27, wprowadzający: Adam Karliński
wersja do druku