bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Planowanie przestrzenne strona główna 

Planowanie przestrzenne

Zobacz:
   Obwieszczenia o przystąpieniu do planów
   Obwieszczenia o wyłożeniu planów
   Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
   Informacja o przyjęciu Uchwały wraz z podsumowaniem/uzasadnieniem
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl