Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
° Obwieszczenia o przystąpieniu do planów
° Obwieszczenia o wyłożeniu planów
° Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
° Informacja o przyjęciu Uchwały wraz z podsumowaniem/uzasadnieniem
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Planowanie przestrzenne > Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strona główna 

Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oodziaływania na środowisko
oraz sporządzenia prognozy oodziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Budy Strzyże, Pieńki
Strzyże, Strzyże 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-17 16:01:43, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Badowo Dańki 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-25 16:58:37, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Sosnowica  

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-26 15:53:01, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Gąba 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-26 15:55:48, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Badowo Dańki oraz
miejscowość Władysławów 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-26 15:57:50, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie w sprawie przystąpienia do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w tym sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Wręcza 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 15:50:38, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Badowo-Mściska 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 15:53:08, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Tłumy  

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 15:56:50, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Marków Towarzystwo, Czekaj
 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 15:59:36, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Nosy Poniatki 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-07 11:33:06, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oodziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Marków Towarzystwo,
Czekaj, Lublinów 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-07 11:35:48, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 13:40:15, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów  

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-25 13:53:03, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującej
fragment miejscowości Wręcza A oraz fragment
miejscowości Wręcza oraz o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w tym sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów  

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:50:36, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów dla działki o nr
ew. 26/2 położonej w miejscowości Zbiroża oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko w tym
sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:54:58, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów  

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:58:22, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy odddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Adamowice, Gurba, Powązki  

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 09:01:05, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Wymysłów 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 09:03:39, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Sosnowica  

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 09:05:54, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Grabce Józefpolskie,
Marków Towarzystwo 
 treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2009-07-28 14:56:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-15 15:50:44, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmujacego fragment
miejscowosci Badowo Dańki oraz o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko miejscowgo
planu zagospodarownia przestrzennego gminy
Mszczonów 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-15 15:57:18, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenieo przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Wymysłów , fragment
miejscowości Marków Towarzystwo oraz fragment
miasta Mszczonów  

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-13 12:20:38, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszczonów obejmującego fragmenty
miejscowości: Adamówek, Kamionka oraz o
przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko w tym
sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów 
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 08:22:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującej fragment miejscowości Nowy Dworek 
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2009-12-09 08:25:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska-Janiak
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów  

obwieszczenie

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 14:56:20, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Marków Świnice oraz o
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko w tym
sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagsopodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów  

obwieszczenie

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 14:59:49, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragmenty
miejscowości: Świnice, Czekaj, Lublinów,
Długowizna oraz o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w tym sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów  

obwieszczenie

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 15:03:26, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagsopodarowania
przestrzennego mista Mszczonowa dla terenu
obejmującego działkę nr ew. 1633/8 w jej
granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowsko w tym sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mszczonowa  

obwieszczenie

uchwała

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 15:06:53, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
obejmującego działki nr ewid. 1510/1, 1511/1,
1512/1, 1513/1, 1514/1, 1502/1, 1502/2, 1503,
1504/1, 1504/2, i część dzialki 1509/1 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 15:10:50, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowosci Badowo Dańki oraz fragment
miejscowości Badowo Mściska 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 13:20:44, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
dla terenu obejmującego działkę nr ew.1149 w
jej granicach ewidencyjnych 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 13:25:36, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa dla terenu
obejmującego działki nr ew. 238/1, 239 i 240 w
ich granicach ewidencyjnych oraz o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Mszczonowa. 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-08 09:24:55, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Osuchów. 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-12 12:04:39, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów. 

obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-09 13:52:11, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
wersja do druku