Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
° Zrządzenie wyborów
° Obwód głosowania
° Komisje wyborcze
° Informacje różne
° Wyniki wyborów
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory uzupełniające strona główna 

Wybory uzupełniające
 
 Frekwencja wyborcza w Gminie Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-10-23 12:13:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Wyniki wyborów do Sejmu w Gminie Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-10-23 12:14:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 Wyniki wyborów do Senatu RP w Gminie Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-10-23 12:16:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or

Zobacz:
   Zrządzenie wyborów
   Obwód głosowania
   Komisje wyborcze
   Informacje różne
   Wyniki wyborów
wersja do druku