Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego strona główna 

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
 

Rejestr obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy MszczonówLp.

Nazwa planu

Uchwała i data uchwalenia

Położenie

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Przekazanie do Starostwa

Treść i załączniki

...................................................

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXIV/185/96

z dnia 25 czerwca 1996 r.

fragmenty wsi: Długowizna, Budy Strzyże, Ciemno Gnojna, Zimna Woda, Dwórzno, Badowo Dańki, Budy Strzyże, Bronisławów Osuchowski,

Dz.Urz.Woj.Skiern. z 2006r Nr 26 poz.185

08.01.1997

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXXIV/260/97

z dnia 27 maja 1996 r.

fragment wsi Ciemno Gnojna,

Dz.Urz.Woj.Skiern. z 1998r Nr 15 poz.86

24.09.1997

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XL/297/97

z dnia 18 listopada 1997 r

fragment wsi: Zbiroża, Lutkówka Druga,

Dz.Urz.Woj.Skiern. z 1998r Nr 2 poz.15

18.03.1998

treść

załącznik graficzny 1

załącznik graficzny 2

załącznik graficzny 3

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XLI/309/97

z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.Urz. woj. sk-go nr 3, poz. 28 z 1998 r.)

Fragmenty wsi: WólkaWręcka, GrabceTowarzystwo, Świnice, Długowizna, Marków Świnice, Grabce Józefpolskie, Gąba,

Dz.Urz.Woj.Skiern. z 1998r Nr 3 poz.28

15.03.1998

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr III/19/98

z dnia 24 listopada 1998r.

fragment wsi: Badowo Mściska,

Dz.Urz.Woj.Skiern. z 1998r Nr 23 poz.273

08.02.1999

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr IX/78/99

z dnia 25 maja 1999 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego nr 66, poz.2178)

fragment wsi: Zimna Woda, Badowo Mściska,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 1998r Nr 66 poz.2178

18.11.1998

treść

załącznik graficzny 1

załącznik graficzny 2

załącznik graficzny 3

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XI/103/99

z dnia 27 sierpnia 1999 r.

fragment wsi: Adamowice,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 1998r Nr 95 poz.2457

08.02.1999

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XIV/139/99

z dnia 21 grudnia 1999 r.

fragmenty wsi: Marków Towarzystwo, Badowo Mściska, Nosy Poniatki, Lutkówka Kolonia, Lutkówka,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 27 poz.169

29.03.2000

treść

załącznik graficzny 1

załącznik graficzny 2

załącznik graficzny 3

załącznik graficzny 4

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XIV/140/99

z dnia 21 grudnia1999 r.

fragmenty wsi: Zbiroża,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 27 poz.170

29.03.2000

treść

załącznik graficzny 1

załącznik graficzny 2

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XVI/161/2000

z dnia 24 marca 2000 r.

fragmenty wsi: Adamowice, Wymysłów, Gąba,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 56 poz.584

17.07.2000

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XIX/201/2000

z dnia 21 czerwca 2000 r.

fragmenty wsi: Marków Towarzystwo, Badowo Dańki,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 126 poz.1211, poz.1212

14.09.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXII/242/2000

z dnia 30 listopada 2000r.

fragment wsi: Adamowice,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 155 poz.1479

24.01.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXII/243/2000

z dnia 30 listopada 2000r.

fragment wsi: Zbirożą,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 155 poz.1480,

24.02.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXIII/250/2000

z dnia 20 grudnia 2000r.

fragment wsi: Badowo Mściska,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 1 poz.4

12.03.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXV/262/2001

z dnia 26 lutego 2001 r.

fragment miasta Mszczonów

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 93 poz.991

16.06.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXV/263/2001

z dnia 26 lutego 2001 r.

fragment wsi: Pogorzałki,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 93 poz.992

12.03.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXV/264/2001

z dnia 26 lutego 2001 r.

fragment wsi: Grabce Józefpolskie

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 93 poz.993

30.06.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXVI/276/2001

z dnia 27 marca 2001 r.

fragment wsi: Chudolipie,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 91 poz.971

30.06.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXVI/277/2001

z dnia 27 marca 2001 r.

fragment wsi: Adamowice,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 91 poz.972

12.07.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXVI/278/2001

z dnia 27 marca 2001r.

fragment wsi: Adamowice,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 91 poz.973

30.06.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXX/305/2001

z dnia 25 lipca 2001r.

fragment miasta Mszczonów

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 169 poz.2632

24.09.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXXII/324/01

z dnia 23.10.2001r.

fragment wsi: Grabce Józefpolskie,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 245 poz.4789

18.01.2002

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXXV/355/02

z dnia 22 stycznia 2002 r.

fragment wsi: Grabce Józefpolskie,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2002r Nr 49 poz.1056

17.04.2002

treść

załącznik tekstowy

załącznik graficzny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi Zbiroża

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XIV/94/07 z dnia 10.10.2007

Fragment wsi Zbiroża

Dz. U. Woj. Maz. Nr 266 poz. 9170 z 24.12.2007r.


treść

załącznik

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr III/7/02

z dnia 5 grudnia 2002 r.

fragment wsi: Badów Górny,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 33 poz.896,

16.03.2003

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr IV/22/03

z dnia 12 lutego 2003 r.

fragmenty wsi: Adamowice, Osuchów, Zimnice,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 130 poz.3180

18.05.2003

treść

załącznik graficzny 1

załącznik graficzny 2

załącznik graficzny 3

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr IV/23/03

z dnia 12 lutego 2003 r.

fragmenty wsi: Marków Towarzystwo, Sosnowica, Zbiroża, Władysławów,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 130 poz.3181

18.05.2003

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr VII/57/03

z dnia 28 maja 2003 r.

fragment wsi: Badów Górny,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 224 poz.5849

24.09.2003

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr VII/58/03

z dnia 28 maja 2003 r.

fragmenty wsi: Ciemno Gnojna, Pogorzałki, Badowo Mściska, Zbiroża,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 224 poz.5850

24.09.2003

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XIII/108/03

z dnia 9 grudnia 2003r.

fragment wsi: Adamowice,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2004r Nr 26 poz.865

17.03.2004

treść

załącznik graficzny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa (etap I)

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XIX/151/04

z dnia 28 maja 2004 r.

miasto Mszczonów

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2004r Nr 204 poz.5457

22.09.2004

Treść

Załącznik graficzny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa (etap II)

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XIX/152/04

z dnia 28 maja 2004 r.

miasto Mszczonów

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2004r Nr 204 poz.5458

22.09.2004

Treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Gminy Radziejowice nr XV/83/2004 r. z dnia 11 lutego 2004 r.

Gmina Radziejowice

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2004r Nr 95 poz.2334

--------------

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXVIII/133/2000

z dnia 4 października 2000 r.

fragment wsi: Nowy Dworek,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 136 poz.1288


treść

załącznik graficzny 1

załącznik graficzny 2

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXIX/140/2000

z dnia 29 listopada 2000 r

fragment wsi: Wręcza

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000r Nr 150 poz. 1425


treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXXV/266/05

z dnia 28 września 2005r.

fragment wsi Tłumy,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2005r Nr 274 poz.9538

06.02.2006

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XXIX/301/01

z dnia 28 czerwca 2001r.

fragment wsi: Lutkówka,

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001r Nr 166 poz.2521

24.09.2001

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr X/86/03

z dnia 17 września 2003r.

fragment wsi: Adamowice

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 304 poz.8094

12.12.2003

Treśc

Załącznik Graficzny

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

Uchwała Nr.VII/59/03 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2003

Mszczonów: Fragment obwodnicy

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003r Nr 224 poz.5851

20.09.2003

treść

załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonów

obejmująca dz.1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 1776,1777,1778/5

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie
Nr XLIV/331/06

z dnia 31 maja 2006r.

Miasto Mszczonów: fragment

Dz.Urz.Woj.Maz. z 2006r Nr 175 poz.6895

04.10.2006

Treść

Załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonów obejmująca część dz. 1605/4 w Mszczonowie

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie

Nr XV/118/07 z dnia 12.11.2007r.

Miasto Mszczonów:

fragment

Dz. U. Woj. Maz. z 28.03.2008r., Nr 41, poz. 1460.

25.04.2008

Treść

Załącznik graficzny

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonów obejmująca dz. 1634/13

Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie

Nr XII/70/07 z dnia 27.06.2007r.

Miasto Mszczonów:

fragment

Dz.U. Woj. Maz. z 12.10.2007r. Nr 206 poz. 5898

14.11.2007

Treść

Załącznik graficzny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dla fragmentu wsi Wymysłów obejmującego działki nr ewid. 33/1,33/2,171/1,171/2, 170/3,170/5,170/6, 209/5, 209/6, 209/8,209/9,209/7, 175 w ich granicach ewidencyjnych

Uchwała Nr  XXII/225/08

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 30 czerwca 2008r.

 

Fragment wsi Wymysłów

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr175, poz. 6248 z dnia14 października 2008r.

17.11.2008

WymyslowTekst

Załącznik graficzny

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmująca teren działek nr ewid.1498/1 i 1498/2  w ich granicach ewidencyjnych
Uchwała Nr XXII/226/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30.06.2008r.

Miasto Mszczonów

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 201, poz. 7558 z dnia 25 listopada 2008r.

-

Załącznik graficzny

Załącznik tekstowy

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonowa obejmująca działkę nr ew. (1648) 1648/1, 1648/2 1 w jej granicach ewidencyjnych

[1] Zmiana numerów ewidencyjnych działek w wyniku wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 8 w celu dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej

Uchwała Nr  XXIII/234/08

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 27 sierpnia 2008r.

 

Miasto Mszczonów

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 213, poz. 8761 z dnia 10 grudnia 2008r.

-

Tekst

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 13:32:55 Informację zaktualizowano 2010-04-19 10:40:08, wprowadzający: Przemysław Woźnicki
 

Lp.

Nazwa planu

Uchwała i data uchwalenia

Położenie

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Przekazanie do Starostwa

Treść i załączniki

...................................................

46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący miejscowość Pogorzałki Uchwała Nr XXVII/281/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23.12.2008r. miejscowość Pogorzałki Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 44, poz. 1122 z dnia 2 kwietnia 2009r. 16.04.2009 Tekst
47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Budy Strzyże, fragment miejscowości Uchwała Nr XXXIV/335/09
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 sierpnia 2009r.
fragmenty miejscowości: Budy Strzyże, Pieńki Strzyże, Strzyże. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 188, poz.5254 z dnia 23 listopada 2009r. 05.01.2010 Tekst
Załącznik Graficzny
48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Badowo Dańki Uchwała Nr XXXV/344/09
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września 2009r.
Fragment miejscowości Badowo Dańki Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 212, poz.6831 z dnia 19 grudnia 2009r. 19.01.2010 Tekst
Załącznik Graficzny
49. Zmiana miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmująca fragment miejscowości Wręcza Uchwała Nr XXXVI/349/09Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. Fragment miejscowości Wręcza Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz.583 z dnia 25 lutego 2009r. 25.02.2010 Tekst
Załącznik Graficzny
50. Zmiana miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmująca obszar działek nr ewid. 174/2, 175/2, 176/2 oraz fragmenty działek 177/2, 178/2 Uchwała Nr XXXVII/364/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. Miasto Mszczonów: działki nr ew. 174/2, 175/2, 176/2 oraz cześć działek nr ew. 177/2, 178/2 Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 55, poz.808 z dnia 15 marca 2010r. 12.04.2010 Tekst
 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-19 10:25:32 Informację zaktualizowano 2010-04-19 12:02:28, wprowadzający: Przemysław Woźnicki
wersja do druku