Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje różne strona główna 

Informacje różne
 
 kalendarz wyborczy
Data wprowadzenia informacji 2010-09-21 09:51:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku
Data wprowadzenia informacji 2010-09-21 15:08:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-22 14:21:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2010-09-24 14:10:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Naczelnik Wydziału Or
 
 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Mszczonowie z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Mszczonowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 08:00:06, wprowadzający: Przemysław Woźnicki
 
 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 11:55:48 Informację zaktualizowano 2010-11-05 09:08:13, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: Miejska Komisja Wyborcza
 
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 11:56:53 Informację zaktualizowano 2010-11-05 09:07:50, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: Małgorzata Badowska
wersja do druku