Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
° 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mszczonów o możliwości wynajęcia na okres 3 lat pomieszczeń dwóch barków zlokalizowanych w budynku kompleksu basenów termalnych przy ul. Warszawskiej 52 w Mszczonowie.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
Ogłoszenie 1 
 Sprzedaż działek w Badowo Dańkach
Data wprowadzenia informacji 2005-03-24 14:23:31, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 2 
 Sprzedaż działek we wsi Osuchów
Data wprowadzenia informacji 2005-03-24 14:25:41, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 3 
 Oddanie w użytkowanie wieczyste
Data wprowadzenia informacji 2005-03-24 14:28:24, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 4 
 Wyłożenie kart inwentaryzacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2005-04-26 09:25:28, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 5 
 Ogłoszenie o sprzedaży w drodze bezprzetargowej dz. nr ew. 11/2 położonej w Badowo-Mściskach
Data wprowadzenia informacji 2005-05-04 12:16:43, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 6 
 Sprzedaż działek w Badowo Dańkach
Data wprowadzenia informacji 2005-05-23 15:38:41, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 7 
 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia informacji 2005-07-05 11:28:39, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 8 
 Sprzedaż nieruchomości położonej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:09:30 Informację zaktualizowano 2005-08-22 08:54:52, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 9 
 Sprzedaż nieruchomości położonej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2005-07-20 09:13:11 Informację zaktualizowano 2005-08-22 08:56:31, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 10 
 Sprzedaż działek w Badowo Dańkach
Data wprowadzenia informacji 2005-08-29 15:18:34, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Przetarg 11 
 Odwołanie przetargu
Data wprowadzenia informacji 2005-09-16 14:51:02, wprowadzający: Iwona Bartoszek
Ogłoszenie 12 
 Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dz. nr ew. 1636/7 w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2005-11-10 08:33:36, wprowadzający: Małgorzata Majchrzak
Ogłoszenie 13 
 Sprzedaż działki w przetargu ustnym ograniczonym.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-23 09:05:04, wprowadzający: Małgorzata Majchrzak
Ogłoszenie 1/2006 
 Wykasz lokali w Mszczonowie przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-03 14:16:20, wprowadzający: Małgorzata Majchrzak
Ogłoszenie 2/2006 
 Wykaz lokali w Mszczonowie przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-04 08:51:02 Informację zaktualizowano 2006-04-04 08:54:34, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 3/2006 
 Wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-12 11:01:58 Informację zaktualizowano 2006-04-12 12:22:26, wprowadzający: Artur Jankowski
ogłoszenie 4/2006 
 Wykaz lokali w Mszczonowie przeznaczonych do sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-20 14:55:03, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 5/2006 
 WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WSI BADOWO DAŃKI GM. MSZCZONÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-31 16:03:08 Informację zaktualizowano 2006-08-31 16:06:39, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 6/2006 
 Ogłoszenie o zamówieniu z wolnej ręki
Data wprowadzenia informacji 2006-09-18 15:28:17, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 7/2006 
 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Badowo Dańki gm. Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2006-09-29 14:09:11, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 8/2006 
 WYKAZ ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WSI OSUCHÓW GM. MSZCZONÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW.
Data wprowadzenia informacji 2006-10-23 15:50:42 Informację zaktualizowano 2006-10-23 15:52:34, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 9/2006 
 WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW.
Data wprowadzenia informacji 2006-10-27 14:58:42, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 10/2006 
 WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MSZCZONOWIE PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW.
Data wprowadzenia informacji 2006-10-27 14:59:18, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 1/2007 
 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Osuchów gm. Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-01-08 08:49:02 Informację zaktualizowano 2007-01-08 08:52:09, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 2/2007 
 WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WSI BADOWO DAŃKI GM. MSZCZONÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW
Data wprowadzenia informacji 2007-02-13 08:36:32, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 3/2007 
 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Mszczonowie, który stanowi własność Gminy Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-14 08:13:41, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 4/2007 
 WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WSI NOSY PONIATKI GM. MSZCZONÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 15:51:59, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 5/2007 
 WYKAZ ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MSZCZONOWIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW
Data wprowadzenia informacji 2007-03-07 16:38:24, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 6/2007 
 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Badowo Dańki gm. Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-03-12 15:57:23, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie - Załącznik do Zarządzenia nr
62/2007 Burmistrza Miasta Mszczonowa 
 Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2008r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-28 12:10:22 Informację zaktualizowano 2007-12-28 12:21:11, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie - Załącznik do Zarządzenia Nr
63/2007 Burmistrza Miasta Mszczonowa 
 Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2008r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania rekreacji ruchowej, którego przedmiotem jest następujące zadanie: krajoznawstwo i turystyka osób starszych w 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-28 12:23:08, wprowadzający: Artur Jankowski
Ogłoszenie 1/2010 
 Konkurs na Brokera Ubezpieczeniowego
Data wprowadzenia informacji 2010-05-19 13:06:28, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Informacja o roztrzygnięciu konkursu na brokera ubezpieczeniowego
Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 08:17:39, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska

Zobacz:
   

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mszczonów o możliwości wynajęcia na okres 3 lat pomieszczeń dwóch barków zlokalizowanych w budynku kompleksu basenów termalnych przy ul. Warszawskiej 52 w Mszczonowie.

wersja do druku