Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy strona główna 

Konkursy
 
 ZARZĄDZENIE NR 80/2010 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2011r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, którego przedmiotem jest następujące zadanie: upowszechnianie rekreacji ruchowej w środowisku osób starszych w 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 09:03:30 Informację zaktualizowano 2010-12-13 09:08:09, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: OSiR
 
 ZARZĄDZENIE NR 81/2010 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach dofinansowania nauki pływania w 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 09:05:06 Informację zaktualizowano 2010-12-13 09:08:16, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: OSiR
 
 ZARZĄDZENIE NR 82/2010 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2011r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 09:05:52 Informację zaktualizowano 2010-12-13 09:08:23, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: OSiR
 
 ZARZĄDZENIE NR 83/2010 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach dofinansowania nauki tenisa stołowego w 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 09:06:40 Informację zaktualizowano 2010-12-13 09:08:29, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: OSiR
 
 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 12:05:55, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: MOPS
wersja do druku