Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
° Aktualizacja strategii rozwoju Mszczonowa
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia Rozwoju strona główna 

Strategia Rozwoju
STRATEGIA ROZWOJU MSZCZONOWA 

WSTĘP
I. DIAGNOZA
II. ANALIZY SEKTOROWE I ANALIZA ZBIORCZA SWOT
III. CEL NADRZĘDNY I CELE STRATEGICZNE
IV. CELE OPERACYJNE I ZADANIA PRZYPISANE POSZCZEGÓLNYM CELOM STRATEGICZNYM
V. ZGODNOŚĆ STRATEGII MSZCZONOWA ZE STRATEGIAMI WYŻSZEGO RZĘDU
VI. MONITORING, AKTUALIZACJA I ZAŁOŻENIA WDRAŻANIA STRATEGII
ZAŁĄCZNIKI


Wstęp

Rozdział I. cz.1 (1.1 - 1.3)

Rozdział I. cz.2 (1.4 - 1.5)

Rozdział I. cz.3 (1.6 - 1.7)

Rozdział I. cz.4 (1.8 - 1.16)

Rozdział II

Rozdział III - VI

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 13:39:21 Informację zaktualizowano 2004-08-03 16:15:46, wprowadzający: Iwona Bartoszek

Zobacz:
 Aktualizacja strategii rozwoju Mszczonowa . 
wersja do druku