Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
° Obwieszczenia o przystąpieniu do planów
° Obwieszczenia o wyłożeniu planów
° Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
° Informacja o przyjęciu Uchwały wraz z podsumowaniem/uzasadnieniem
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Planowanie przestrzenne > Obwieszczenia o wyłożeniu planów strona główna 

Obwieszczenia o wyłożeniu planów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego
fragment wsi Zbiroża gmina Mszczonów

 
 Wylozenie Zbiroza 05.07.doc
Data wprowadzenia informacji 2007-05-09 13:03:28, wprowadzający: Małgorzata Krześniak

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa zatwierdzonego
uchwałą nr ew. XIX/151/04 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 28 maja 2004r. obejmującego
działkę nr ew. 1605/4 w jej granicach
ewidencyjnych.

 
 Wylozenie dz.1605.4.05.07.doc
Data wprowadzenia informacji 2007-05-09 13:11:29 Informację zaktualizowano 2007-05-09 13:18:14, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o wyłożeniu planu fragmentu wsi
Wymysłów 
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2007-09-28 10:13:45 Informację zaktualizowano 2007-09-28 13:22:14, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o wyłożeniu planu fragmentu wsi
Wymysłów 
 treść
Data wprowadzenia informacji 2008-04-16 11:16:04, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o wyłożeniu planu fragment miasta  
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2008-05-07 17:14:35, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu planu do publicznego
wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działki nr ew. 1648 ( 1648/1,
1648/2) położonej w Mszczonowie przy ulicy
Żyrardowskiej  
 Treść
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 13:38:46, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zaminy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego działki nr ew. 73/1,
83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 95 i część dz.
nr 82 (82/1, 82/2) położonej w Mszczonowie  

obwieszczenie

Treść uchwały

Załącznik graficzny

prognoza Keramzyt

protokół z dyskusji publicznej

Zarządzenie Burmistrza

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-19 15:19:47 Informację zaktualizowano 2008-09-19 15:31:11, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment wsi Badowo Mściska  

Obwieszczenie o wyłożeniu

projekt uchwały

rysunek planu

prognoza oddziaływania na środowisko tekst

prognoza oddziaływania na środowisko rysunek

protokół z dyskusji publicznej

Zarządzenie Burmistrza

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-21 11:41:51 Informację zaktualizowano 2008-10-21 11:59:13, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment wsi Pogorzałki  

obwieszczenie

projekt uchwały

rysunek planu

prognoza oodziaływania na środowisko tekst

prognoza oddziaływania na środowisko rysunek

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-21 12:02:01 Informację zaktualizowano 2008-10-21 12:14:35, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości: Budy Strzyże, Strzyże,
Pieńki Strzyże oraz prognozy oddziaływania na
środowisko 

obwieszczenie

projekt uchwały tekst

Rysunek

Protokół z dyskusji publicznej

Rozstrzygnięcie uwag do projektu planu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-19 10:25:58, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Badowo Mściska oraz
prognozy oddziaływania na środowisko 

obwieszczenie

tekst planu

rysunek planu

prognoza oddziaływania na środowisko tekst

prognoza oddziaływania na środowisko rysunek

protokół z dyskusji publicznej

rozstrzygnięcie uwag złożonych do projektu planu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-09 08:40:13, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Badowo Dańki oraz prognozy
oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie

tekst planu

rysunek planu

prognoza oddziaływania na środowisko tekst

prognoza oddziaływania na środowisko rysunek

Protokół z dyskusji publicznej

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-09 09:28:00, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Sosnowica oraz prognozy
oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie

tekst planu

rysunek planu

prognoza oddziaływania na środowisko tekst

prognoza oddziaływania na środowisko rysunek

protokół z dyskusji publicznej

Rozstrzygnięcie uwag do projektu planu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-09 09:41:17, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
miejscowość Władysławów oraz fragment
miejscowości Badowo Dańki oraz prognozy
oddziaływania na środowisko 

Obwieszczenie

tekst planu

rysunek planu

prognoza oddziaływania na środowisko tekst

prognoza oddziaływania na środowisko rysunek

protokół z dyskusji publicznej

Rozstrzygnięcie uwag do projektu planu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-09 09:50:59, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Wręcza wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. 

tekst planu

rysunek planu

Prognoza Środowiskowa Tekst

Załącznik graficzny

protokół z dyskusji publicznej

 treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2009-07-28 13:59:49 Informację zaktualizowano 2009-07-29 10:22:25, wprowadzający: Grzegorz Iwanek
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmujacego
fragment miejscowości Sosnowica oraz prognozy
oddziaływania na środowisko 

treść obwieszczenia

tekst planu

rysunek planu

prognoza oddziaływania na środowisko tekst

prognoza oddziaływania na środowisko rysunek

protokół z dyskusji publicznej

Rozstrzygnięcie uwag złożonych do projektu planu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-10 14:51:43, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
miejscowość Władysławów oraz fragment
miejscowości Badowo Dańki oraz prognozy
oddziaływania na środowisko 

treść obwieszczenia

tekst planu

rysunek planu

prognoza oddziaływania na środowisko tekst

prognoza oddziaływania na środowisko rysunek

protokół z dyskusji publicznej

Rozstrzygnięcie uwag złożonych do projektu planu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-10 15:05:34, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego
działki nr ewid. 1510/1, 1511/1, 1512/1, 1513/1,
1514/1, 1502/1, 1502/2, 1503, 1504/1, 1504/2, 1505
w granicach ewidencyjnych oraz część działki o
nr ew. 1509/1 oraz prognozy oddziaywania na
środowisko  

obwieszczenie

prognoza oddziaływania na środowisko tekst

prognoza oddziaływania na środowisko rysunek

projekt planu tekst

projekt planu rysunek

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-25 16:32:09, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
miejscowość Władysławów oraz fragment
miejscowości Badowo Dańki oraz prognozy
oddziaływania na środowisko 

obwieszczenie

projekt planu - tekst

projekt planu - rysunek

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Protokół z dyskusji publicznej

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-23 12:47:05, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Sosnowica oraz prognozy
oddziaływania na środowisko 

obwieszczenie

projekt planu - tekst

projekt planu - rysunek

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Protokół z dyskusji publicznej

Rozstrzygnięcie uwag złożonych do projektu planu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-23 12:59:02, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Mszczonów obejmującego działkę nr ewid.
1620, 1621 w ich granicach ewidencyjnych oraz
prognozy oddziaływania na środowisko 

obwieszczenie

projekt planu

Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 15:58:59, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Badowo Mściska oraz
prognozy oddziaływania na środowisko 

obwieszczenie

projekt planu - tekst

projekt planu - rysunek

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Protokół z dyskusji publicznej

Rozstrzygnięcie uwag złożonych do projektu planu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 15:32:30, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Tłumy  

obwieszczenie

Projekt planu - tekst

Projekt planu - rysunek

prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko- rysunek

prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek 2

Rozstrzygnięcie uwag złożonych do projektu planu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-10 12:03:19, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Nosy Poniatki  

obwieszczenie

Projekt planu - tekst

Projekt planu - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko- tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Rozstrzygnięcie uwag złożonych do projektu planu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-10 12:06:37, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa dla terenu
obejmującego działkę nr ewid.1633/8 w jej
granicach ewidencyjnych oraz prognozy
oddziaływania na środowisko  

obwieszczenie

projekt planu - tekst

projekt planu - rysunek

prognoza oddziaływania na środowisko- tekst

prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-10 15:59:48, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
wersja do druku