Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
° Obwieszczenia o przystąpieniu do planów
° Obwieszczenia o wyłożeniu planów
° Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
° Informacja o przyjęciu Uchwały wraz z podsumowaniem/uzasadnieniem
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Planowanie przestrzenne > Informacja o przyjęciu Uchwały wraz z podsumowaniem/uzasadnieniem strona główna 

Informacja o przyjęciu Uchwały wraz z podsumowaniem/uzasadnieniem
ogłoszenie o przyjęciu uchwałą nr XXXIV/335/09
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 sierpnia
2009r. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Budy Strzyże, fragment
miejscowości Strzyże oraz fragment miejscowości
Pieńki Strzyże 

ogłoszenie wraz z podsumowaniem/uzasadnieniem

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-16 15:46:52, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
ogłoszenie o przyjęciu uchwałą nr XXXIV/334/09
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 sierpnia
2009r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego
działki nr ew. 73/1, 83, 84, 85, 86, 87, 89(89/1,
89/2), 90(90/1, 90/2), 92, 95, i część działki
nr 82(82/1, 82/2) 

ogłoszenie wraz z podsumowaniem/uzasadnieniem

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-16 15:52:31, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Ogłoszenie o przyjęciu uchwałą nr XXXV/344/09
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września
2009 roku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Badowo Dańki 

ogłoszenie wraz z podsumowaniem/ uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-13 12:22:58, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
Ogłoszenie o przyjęciu Uchwałą Nr XXXVI/349/09
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28
października 2009r. zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującej fragment miejscowości Wręcza.  

Ogłoszenie wraz z podsumowaniem/uzasadnieniem

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-10 14:46:10, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
ogłoszenie o przyjęciu uchwałą nr
XXXVII/364/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
24 listopada 2009r. zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrznnego miasta Mszczonowa
obejmującego obszar działek nr ew. 174/2, 175/2,
176/2, oraz fragmentów działek nr ew. 177/2 i
178/2 

ogłoszenie

uzasadnienie/podsumowanie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 14:21:50, wprowadzający: Małgorzata Krześniak
wersja do druku