bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Wydziały strona główna 

Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2008
 
 Barbulant Jadwiga - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:15:45, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Kalota Bożena - Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:18:11, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Kłopotowska Barbara - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:27:49, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Korzenecka Danuta - Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:30:57, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Koszulińska Teresa - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:32:30, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Kozłowski Grzegorz - Zastępca Burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:33:55, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Krukowska Zofia - Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:35:06, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Sitek Janina - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:36:43, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Siwirska Zofia - Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 08:38:18, wprowadzający: Adam Karliński
 
 Kurek Józef Grzegorz - Burmistrz Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2009-09-01 09:36:27, wprowadzający: Adam Karliński

Zobacz:
   Wydział Gospodarki Gminnej
   Wydział Rozwoju Gospodarczego
   Wydział Finansowo - Budżetowy
   Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
   Wydział Spraw Obywatelskich
   Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2002
   Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2003
   Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2004
   Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2005
   Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2006
   Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2007
   Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2008
   Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2009
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl