Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
° Wydział Gospodarki Gminnej
° Wydział Rozwoju Gospodarczego
° Wydział Finansowo - Budżetowy
° Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
° Wydział Spraw Obywatelskich
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wydziały > Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2002 strona główna 

Oświadczenia majątkowe pracowników rok 2002
 
Oświadczenie majątkowe Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej znajduje się na stronie Urzędu Wojewódzkiego.  
Data wprowadzenia informacji 2003-11-10 15:44:11 Informację zaktualizowano 2003-11-28 11:30:07, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 

Małgorzata Badowska - Kierownik Wydziału Ogólno-Administracyjnego

Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy, Kierownik Wydziału Finansowego

Marian Jackowski - Zastępca Burmistrza

Wanda Kierlanczyk - Skarbnik Miasta - Gmina Mszczonów

Barbara Kłopotowska - Kierownik USC

Teresa Koszulińska - Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Zofia Krukowska - Sekretarz Miasta

Janina Sitek - Kierownik Wydziału Gospodarki Gminnej

 
Data wprowadzenia informacji 2003-11-17 12:58:53 Informację zaktualizowano 2003-11-28 11:30:19, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Iwony Bartoszek
wersja do druku